Förbättringsutgifternas femårsgräns vid gåva

Vi har reparerat villan de senaste 2 åren för ca 300 000:-,nu undrar jag om jag överlåter min del av villan till min fru får hon vid en ev. försäljning om ca 10 år räkna in den summan i anskaffningsvärdet eftersom jag skänker bort min del inom 5-års gränsen eller räknas det som skatteplanering?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Jag antar att du tänker ge bort fastigheten och således inte att din fru ska köpa den av dig. Under den förutsättningen kommer hon som gåvotagare överta ditt anskaffningsvärde och dina förbättringsutgifter enligt 44:21 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P21. Rent skattemässigt kommer det uppfattas som att hon hela tiden har ägt hela fastigheten. 

Kapitalvinsten vid en försäljning beräknas genom att omkostnadsbeloppet dras bort från ersättningen, se 44:13 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1. Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsvärdet och förbättringsutgifter enligt 44:14 1 st. IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P14S1. Med förbättringsutgift avses förbättrande reparationer eller underhåll, vilket kräver dels att reparationen enligt skattemässiga värderingar har varit förbättrande och att fastigheten således är i bättre skicka vid avyttringen än vad den var vid anskaffningen. Utöver detta krävs att reparationen har skett samma år som fastigheten säljs, eller fem år dessförinnan. Detta framgår av 45:12 IL https://lagen.nu/1999:1229#K45P12. Om din fru säljer fastigheten t.ex. 10 år efter reparationen kommer dessa inte att få dras av, trots att du gav den till henne inom femårsgränsen. Vad som är centralt är således att din fru övertar reparationsutgifterna samt att tiden räknas från när reparationen faktiskt genomfördes och inte när överlåtelsen er emellan skedde. Din fru övertar dina kostnader precis som att hon alltid innehaft dem och du inte kan tillgodogöra dig reparationskostnaderna vid överlåtelsen till henne eftersom du inte avyttrar. Ni bör således inte kunna räkna in reparationssumman i omkostnadsbeloppet tillsammans med anskaffningsvärdet vid en försäljning om 10 år under de omständigheter som anges i din fråga.

Vänliga hälsningar,

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000