förbättrings-och ändringarbete utan tillstånd

2021-04-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en hyresvärd (privatperson) får frångå ett hyreskontrakt hur som helst, t.ex. om det står att värme ingår i hyran och sen installerar hyresvärden bergvärmepump och säger till hyredgästen att de nu själva får bekosta värmen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens möjligheter att utföra förbättrings- och ändringsarbete samt bestämma hyran regleras i 12 kap. Jordabalken (JB).

I 12 kap. 18d § JB föreskrivs att förbättrings-och ändringsarbeten är standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på bostadslägenhets bruksvärde, eller åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten. Installationen av bergvärmepump som enligt hyresvärdens mening motiverar en hyreshöjning får anses utgör en standardhöjande åtgärd som har en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet. För att sådana standardhöjande åtgärder skall få vidtas krävs det att de har godkänts av de berörda bostadshyresgästerna (med andra ord, av dig) eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna. Godkännande eller tillstånd behövs inte, om åtgärderna vidtas för att en bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard enligt 18 a §. Det framgår inte av bakgrundsinformationen vilket skick lägenheten var i innan installationen, men lägsta godtagbara standard är uppnådd om lägenheten innan dess var försedd med uppvärmning.

Lagen förutsätter att hyresvärden skriftligen meddelar hyresgästen vad han eller hon vill utföra varvid åtgärderna bör specificeras, 12 kap. 18 e § JB. Värden har bevisbördan för att meddelandet sänts. Det är tillräckligt att det skickas med rekommenderat brev. Se 12 kap. 63 § JB. Hyresgästens godkännande kan vara muntligt eller skriftligt. Om en berörd bostadshyresgäst inte godkänner åtgärden, får hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att utföra åtgärden. Ansökan får göras tidigast två månader efter det att meddelandet lämnats till hyresgästen

Åtgärder som har höjt lägenhetens bruksvärde som påbörjats innan hyresgästerna gett sitt godkännande eller hyresnämnden gett sitt tillstånd kan inte ligga till grund för hyreshöjning vid prövning av hyra, 12 kap. 55 a § JB.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?