FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/07/2020

Förargelseväckande beteende

jag arbetar i en köpcentrum som väktare där påträffar jag en upprörd man som skriker och gapar, vilken brott gör mannen gjort sig skyldig till?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att mannen gjort sig skyldig till brottet förargelseväckande beteende, 16 kap 16 § brottsbalken.

Det är inte givet att personen har begått det brottet endast för att denne skrikit och gapat. För förargelseväckande beteende krävs det att en person för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sådant sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Mannens skrik och gap ska alltså ha haft syftet att väcka förargelse.

Helt klart är det att mannen befunnit sig på en allmän plats och att denne skrikit och gapat vilket är att föra oljud. Frågan är om det var ägnat att väcka förargelse, vilket jag inte kan svara på baserat på informationen. Bedömningen av om något är förargelseväckande är inte helt klar och kan bero på situationen. Andra beteenden kan tänkas vara normala i affärer och köpcentrum än de på en nattklubb till exempel. Det räcker normalt inte att endast du blev irriterad på mannen personligen utan det ska röra sig om något objektivt förargelseväckande. Det ska alltså finnas en tydlig och uppenbar anledning till varför beteendet är störande.

Vanliga fall som faller in under förargelseväckande beteenden är att urinera på allmän plats. Även har det ansetts vara förargelseväckande att vifta med en förvanskad svensk flagga.
Att gå runt och skrika kan definitivt även det falla in, det beror på syftet personen har och utan mer information blir det svårt att säga. Bedömningen av om detta brottet begåtts kan tyckas vara lite luddig, det beror på situationen och detaljerna. Om mannen sprang runt och skrek högt mot andra människor är det möjligt att rekvisiten är uppfyllda. Men om personen inte är frisk eller har vanföreställningar är det troligen inte fallet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo