Förändring av anställningsvillkor

2016-04-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga avseende förändrade arbetsvillkor. Jag var med om en omplacering för ett år sedan, 1 april, som jag tackade ja till enligt nytt anställningsavtal som är gällande tills vidare. Idag fick jag reda på att mina villkor har förändrats, jag har tidigare (eller har fortf) oreglerad arbetstid och 30 dagars semester. Övriga på den avdelning dit jag kom har reglerad tid och 25 semesterdagar.Vilka regler gäller vid förändringar i anställningsvillkor? Uppsägningstid av gällande avtal? Eller har jag rätt att tacka nej till det avtal som erbjuds och därmed bli uppsagd av arbetsgivaren? Jag är ej fackansluten och kan ej dra nytta av deras erfarenheter.Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande förändringar av anställningsvillkor, såsom lönehöjningar/sänkningar eller liknande kan som huvudregel inte fattas genom ett ensidigt beslut av arbetsgivaren. Utgångspunkten är att det måste finnas två samstämmiga viljor, dvs. du och din arbetsgivare måste vara överens för att anställningsavtalet och anställningsvillkoren med det ska förändras. Men man måste komma ihåg att det är arbetsgivaren som har rätten att leda och fördela arbetet och att i princip själv bestämma över sin verksamhet. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta ett beslut som leder till att den tjänst du har kommer att försvinna pga. arbetsbrist. Då kan du bli uppsagd pga. just arbetsbrist, dock har du då i de flesta fall företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. Med detta sagt så kan arbetsgivaren inte hursomhelst förändra dina anställningsvillkor utan att du går med på det. Men i praktiken kan arbetsgivaren förändra din tjänst, säga upp dig pga. arbetsbrist och sedan återanställa dig med andra villkor (förutsatt att du då tackar ja till den nya tjänsten med de nya villkoren).

Uppsägningstiden av ett anställningsavtal beror dels på hur länge du har jobbat för din nuvarande arbetsgivare och dels på vem som säger upp avtalet. Enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) gäller en minsta uppsägningstid av en månad för både arbetsgivare och arbetstagare. Men om arbetsgivaren säger upp dig så kan du ha en längre uppsägningstid om du har jobbat där längre. Du kan även ha en längre uppsägningstid om ni avtalat om detta mellan er. Notera att ett avtal om längre uppsägningstid inte går emot 2 § 2 st. LAS eftersom en längre uppsägningstid för arbetstagaren i princip inte har ansetts vara en inskränkning på arbetstagarens rättigheter.

Självklart har du rätt att tacka nej till det avtals som erbjuds och då bli uppsagd av arbetsgivare pga. arbetsbrist. Den uppsägningstid du har då följer som sagt antingen av ert enskilda avtal eller av din anställningstid.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1807)
2020-12-03 Får ansvarig personal skicka hem anställda på grund av meningsskiljaktighet?
2020-12-02 Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön
2020-12-02 Har anställningsavtal ingåtts eller inte
2020-12-02 Förbud mot bisyssla i anställningsavtal

Alla besvarade frågor (86944)