Förändrat villkor i svar på avtalsförslag

Jag har fått avtal på en tillsvidareanställning som är påskrivet av min arbetsgivare. Jag var inte nöjd med lönen i det avtalet så jag ändrade lönesumman direkt på det avtalet och skrev under. Vilket jag trodde att jag nyttjade Avtal lagens 6§, att jag avslog arbetsgivarens anbud men kom med ett eget anbud. Det anbudet accepterade inte arbetsgivaren. Jag anser då att Arbetsgivaren och jag inte har ett avtal om en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren hävdar dock att vi har ett avtal om en tillsvidareanställning men inte ett avtal om vilken lön jag ska ha. Arbetsgivaren hävdar nu att jag måste säga upp min tillsvidareanställning som jag hävdar att jag inte har. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattningsvis håller jag med om din bedömning. Jag utvecklar varför nedan.

Frågor kring anställningar regleras vanligtvis i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Där finns dock inga bestämmelser om avtalets ingående eller form. Det betyder att det inte finns något formkrav och att vanliga avtalsrättsliga regler gäller för avtalets ingående.

De vanliga reglerna om avtals ingående finns i avtalslagen (1915:218), AvtL. Avtal ingås (med vissa få här irrelevanta modifikationer) genom att en part lämnar anbud och den andre svarar på anbudet (AvtL 1 §). Detta kallas anbud och accept. Precis som du påpekar innebär dock en förändring av villkoren i accepten att accepten ses som ett avslag och nytt anbud. Man kan uttrycka det som att man säger ”- Jag går med på allt förutom att X istället ska vara Y, är det okej för dig?”. Det framgår mycket riktigt av AvtL 6 §.

Det finns ett undantag i AvtL 6 § 2 st. Innebörden är att om du hade gjort en ändring som du uppfattat stämde överens med det ursprungliga avtalet, och arbetsgivaren måsta ha insett din uppfattning och inte invänt, så hade ditt villkor gällt. Eftersom lönen är en så central del av anställningsvillkor och du har ändrat den skriftligt måste arbetsgivaren ha insett att du ändrat avtalet. OM det kan anses att du ansåg ändringen stämma överens med det ursprungliga avtalet är det alltså ”din” lön som gäller. Undantaget skyddar alltså oavsett dig. 

Förutsatt att det inte finns några omständigheter kring detta som jag inte känner till gör jag bedömningen att inget avtal har träffats. Ditt agerande träffas av AvtL 6 § och utgör alltså ett nytt anbud. Då arbetsgivaren inte godtagit det nya anbudet finns inget avtal. Om man inte håller med för att man anser att AvtL 6 § 2 st gör undantag från huvudregeln, är det den lön som du skrivit som gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”