Föräldrars solidariska skadeståndsansvar i vissa fall och eventuell regressrätt

Hej, om både ett barn på 16 år och barnets förälder kan anses vara skadeståndsskyldiga för samma skada. (föräldern är skadeståndskyldig för brist av tillsyn) Kan hela skadeståndet riktas mot föräldern? Kan föräldern ersätta hela beloppet och sedan kräva viss ersättning av sitt barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om föräldern är skadeståndsskyldig pga brist av tillsyn så kan den skadelidande välja om denne vill kräva föräldern eller barnet. I de flesta fall blir det då föräldern som får stå för skadeståndet eftersom denne oftast har mer resurser än barnet. Huruvida föräldern sedan har rätt att kräva barnet på ersättning är mer oklart, i vart fall till hur stor del. En grundprincip är att fördela skadeståndsbeloppet lika mellan antalet ansvariga, vilket i detta fallet skulle innebära att föräldern har rätt att kräva tillbaka 50% från barnet av vad denne betalat till den skadelidande. Detta kan dock påverkas av att skadevållaren är ett barn, samt om ersättningen täckts av förälderns ansvarsförsäkring. Det finns därför inget konkret generellt svar på fördelningsfrågan utan det får en domstol i så fall avgöra i det enskilda fallet.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000