FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare27/10/2016

Föräldrars skadeståndsansvar

Hej,

Min dotter kompis, som är 8 år gammal skadat vår valp genom att tappa henne på golvet. Vi har sagt ett antal gånger till henne innan olyckan att hon får absolut inte ta upp valpen. Nu har valpen brutit benet, blev opererad o kommer behöva opereras om 6 veckor igen för borttagning av stålplattan o skruvarna. Allt hamnar på en räkning på 57.000.- samt att min valp har förlorat sin utställningsvärde med. Kan vi få ersättning av barnets föräldrar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det finns olika sätt då föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga till handlingar barn begår. Ett s.k. principalansvar kan aktualiseras då ett barn begår en brottslig handling, enligt 3:5 SkL.

Enligt 6:2 FB har vårdnadshavande föräldrar en uppgift att se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Brister förälder i detta avseende så kan skadeståndsanspråk aktualiseras enligt 2:1 SkL.

Det kan till en början slås fast att i ert fall är 3:5 SkL inte tillämplig.

Rörande 2:1 SkL, föräldrarna har brustit i sin tillsyn, är det svårt att utifrån förutsättningarna få fram något klart svar. Jag tar och målar upp två tänkbara scenarion så kan ni förhoppningsvis dra någon slutsats ifrån detta. Är ni inte nöjda med svaret får ni gärna söka er till Lawlines betaltjänster för ett mera nyanserat och djupgående svar.

Scenario 1: Din dotters kompis är hemma hos er och leker. Hans/hennes föräldrar är inte närvarande utan har lämnat av henne hos er för att leka, för att hämta upp henne senare. Olyckan sker under tiden hen befinner sig hos er. Jag har svårt att se att föräldrarna har brustit i sitt ansvar här, troligtvis inget skadeståndsansvar. Möjligen skulle den händelse att om ni gjort klart för kompisens föräldrar att kompisen verkligen inte får plocka upp valpen spela roll, men detta är svårbedömt.

Scenario 2: Det skulle kunna vara en skillnad om din dotter tagit med valpen till kompisens bostad och de tillsammans leker med valpen under uppsyn av kompisens föräldrar. Då skulle ansvar kunna föreligga. Förutsättning för ett sådant ansvar är om föräldrarna i sin uppsyn av sitt barn uppsåtligen eller oaktsamt varit nonchalanta och att det finns ett direkt orsakssamband mellan deras likgiltighet och skadan på valpen.

Med vänlig hälsning,

Marcus CarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?