Föräldrars principalansvar, betalningsanmärkningar och jämkning

Hej.

Min son blev dömd för en misshandel som inträffade när han var minderårig. Han blev dömd att betala 25,300kr i skadestånd. Jag har förstått att jag blir skyldig att betala 8800kr av detta skadeståndet. Min fråga är nu om min son blir skyldig att betala resterande av beloppet och vad som händer om han inte skulle göra detta. Eftersom han var minderårig när brottet begicks och är fortfarande är studerande har han inga tillgångar eller inkomst.

1. Den viktigaste frågan är vad som händer om han inte betalar, får han en anmärkning hos kronofogden eller går brottoffermyndigheten in och betalar detta? Jag vill inte att min son ska börja sitt vuxna liv med en anmärkning hos kronofogden.

2. Jag har själv en begränsad inkomst och kommer inte kunna betala resterande belopp av skadeståndet inom en rimlig tid. Har läst att man ska kunna ansöka om jämkning men förstår inte var jag vänder mig för att göra detta.

Jag har väldigt svårt att hitta svar på dessa frågor, har ringt tingsrätten, kronofogden och advokaten utan att få ett rakt svar på detta.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Först ska jag ge några allmänna kommentarer. Enligt 3 kap 5 § skadeståndslagen framgår att en förälder i vissa fall är skyldig att ersätta ska som orsakas av ett barn. Det finns vidare i denna bestämmelse en beloppsgräns, som uppgår till en femtedels prisbasbelopp.

1. Din son är skyldig att utge ett skadestånd. Det du undrar över är vad som händer om han inte betalar. Svaret är att han kommer att få en betalningsanmärkning såvida han inte betalar skadeståndet efter att han får ett krav från Kronofogden.

Ett sätt att undvika detta är att såväl du som din son så snart som möjligt vänder er till Brottsoffermyndigheten och förklarar att ni är villiga att betala de aktuella beloppen. Brottsoffermyndigheten brukar i ett sådant fall vara tillmötesgående och kunna lägga upp en avbetalningsplan som kan avse flera års tid. Detta innebär sannolikt att Kronofogden inte behöver bli inblandad (eller Kronofogden kan avsluta det aktuella ärendet) och att ingen av er behöver få en betalningsanmärkning.

2. Vidare har du undrat om det finns några möjligheter för dig att få det belopp (8 800 kr) du ska utge nedsänkt. Detta beror på omständigheterna. Ett alternativ är att åklagaren eller målsäganden har stämt dig vid domstol och att domstolen har förpliktigat dig att utge detta belopp, samt att du under denna process inte yrkade på att belopp skulle jämkas. I så fall är saken slutgiltigt avgjord (se 17 kap. 11 § rättegångsbalken) och det är inte möjligt att yrka på jämkning i efterhand.

Om det istället är så att du inte har blivit stämd vid en domstol har du rätt att invända mot ett betalningskrav från Kronfogden och yrka på jämkning.

En ytterligare sak jag vill påpeka är att det är mycket sällsynt ett skadestånd som en förälder är skyldig att utge jämkas. Av 3 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen framgår att det bara ska ske i ”uppenbara” fall. Det innebär att det i princip bara kommer ifråga om föräldern vid tidpunkten för brottet inte hade vårdnaden om barnet, hade mycket begränsad kontakt med barnet eller om föräldern aktivt agerade för att försöka förhindra att brottet skulle begås. Det är aldrig tillräckligt att föräldern inte har råd att betala skadeståndet.

Slutligen bör noteras att en process om jämkning av skadestånd kan bli mycket kostsam.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000