Föräldrars principalansvar

FRÅGA
Vår 17-åriga son dömdes att betala skadestånd i november 2014. Nu är han 18. Skadeståndet var inte riktat till oss föräldrar. Inte i domen heller. Nu, februari 2015, vill personen att vi föräldrar ska betala 8600 + ränta, och hänvisar till "principialansvar". De hänvisar till domen i tingsrätten. Där står det inget om att skadeståndet är riktat mot föräldrarna. Personens advokat har troligen glömt detta, och åklagaren tog inte upp detta. Nu hotar personen med civilmål med betalningsansvar. Vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Skadeståndsskyldighet för vårdnadshavare, s k principalansvar, kan uppkomma då ett barn orsakat en skada. Det krävs då i huvudsak att skadan är orsakad genom brott. I sådana situationer är skadans storlek begränsad till en femtedels prisbasbelopp. Ansvar för vårdnadshavare kan även inträda i det fall vårdnadshavaren har varit försumlig och brustit i sin tillsyn över barnet. Skillnaden mellan dessa två regler är att det första är ett så kallat strikt ansvar, och förutsätter alltså inte någon försumlighet från vårdnadshavaren, medan det andra gör det. De omständigheter som du uppgivit är inte tillräckliga för att göra någon materiell bedömning av om något sådant ansvar föreligger. Har dock skadan orsakats genom brott, är ni som vårdnadshavare skyldiga att ersätta skadan, dock högst en femtedel av prisbasbeloppet, alltså runt 8900 kr.

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll