Föräldrars närvaro vid förhandling

2020-09-12 i Förundersökning
FRÅGA
Akut fråga! På måndag 14/9 ska min 17-åriga dotter på förhandling ang. ett brott som hon är misstänkt för. Jag , mamman finns med som stöd. Liksom jag är också pappan kallad som vårdnadshavare men pappan har fått info av dotterns advokat att han inte behöver vara med på förhandlingen, just för att dottern inte vill. Han svarar med att han ska gå dit ändå. Dottern har ej träffat sin pappa på nästan 3 år. Vill ej ha honom med. Dottern känner obehag för sin pappa och jag tror hon kommer få ännu svårare att berätta om sitt brott inför domstolen med hans närvaro. Kan dottern hindra pappan, se punkt 40 Barnkonventionen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst bör man fastställa att vårdnadshavare ska enligt lag (5 § lag om unga lagöverträdare) omedelbart underrättas om samt kallas till den unges förhör. Detta måste ske under förutsättning att det inte föreligger särskilda omständigheter som talar emot detta. Även om vårdnadshavare kallats till förhör innebär det inte att hen har rätt att närvara vid själva förhöret (se 23 kap 10 § Rättegångsbalken). Det kan enligt Lag om unga lagöverträdare (LUL) finnas skäl att inte kalla vårdnadshavare till förhör om detta kan ske till men för utredningen, exempelvis att barnet inte vågar berätta hela händelseförloppet framför sina föräldrar. Och precis som du själv beskriver, så stadgar artikel 40 i Barnkonventionen att huvudförhandlingen bör anpassas så att barnet kan vara delaktig i rättsprocessen.

Som svar på din fråga, så finns det möjlighet att inte kalla pappan till förhöret.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (519)
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?
2021-03-31 När får man veta vad man är misstänkt för?
2021-03-30 Betydelsen av förundersökningsprotokoll
2021-03-29 Förundersökning och väckande av åtal

Alla besvarade frågor (91063)