Föräldrar kan inte spara mer än 96 dagar av föräldrapenning när barnet fyller fyra år, om barnet är allvarligt sjuk så kan föräldrarna dock få tillfällig föräldrapenning

Hej

Vi har en dotter på 18 månader och från dagen hon föddes till nu 18 månader har vi haft vård av särskilt sjukt barn.

Nu har vi börjat ta ut föräldradagar. När vår dotter fyller 4 år försvinner alla kvarvarande föräldradagar utan 96 st som vi får behålla.

Vi har frågat Försäkringskassan om vi kan få någon form av uppskov på våra föräldradagar och om "4-årsgränsen" kan flyttas fram alternativt om de 96 dagarna efter fyraårsdagen kan justeras till fler dagar. Det har vi frågat pga att vi inte har haft samma förutsättningar att vara föräldralediga som i "normala fall" och kunnat ha en "normal" föräldraledighet (vi har under vår dotters hela liv levt på sjukhus och varit vårdare för henne hemma). Försäkringskassan har inte gett något riktigt svar utan hänvisat till socialförsäkringsbalken 12 kapitlet 12 § sista stycket.

Kan ni svara på om vi kan få justerat våra dagar på något sätt?

Tack snälla på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag förstår er fråga som att ni vill veta om det finns en möjlighet att behålla era föräldradagar efter att er dotter har fyllt fyra år. Jag kommer därför gå igenom vad den regler i socialförsäkringsbalken som Försäkringskassan hänvisar till innebär. Utifrån vad ni har berättat i frågan tänkte jag också gå igenom vilka andra möjligheter ni har att få ut föräldrapenning när er dotter har fyllt fyra år.

När barnet har fyllt fyra år kan föräldrarna bara spara 96 dagar sammanlagt
Precis som ni skriver så kan 96 dagar av föräldrapenning sparas när barnet har fyllt fyra år. Det är dessa 96 dagar som Försäkringskassan avser när de hänvisar till SFB 12 kap 12 § sista stycket. Tyvärr går det inte att få uppskov med föräldradagarna eller att få fler än 96 dagar med föräldrapenning när er dotter har fyllt fyra år. När det kommer till den "vanliga" föräldrapenningen så finns det inga undantag. Föräldrar kan aldrig spara mer än 96 dagar.

Föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet är allvarligt sjukt
Enligt SFB 13 kap 30 § kan föräldrar till ett barn under 18 år som är allvarligt sjukt få tillfällig föräldrapenning. Rätt till sådan föräldrapenning gäller när föräldrarna inte kan arbeta då de behöver vårda barnet. Det finns ingen begränsad i tid för hur länge föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning med anledning av allvarligt sjukt barn, SFB 13 kap 31 §. Så länge barnet är allvarligt sjukt och föräldrarna behöver vårda barnet så har de alltså rätt till tillfällig föräldrapenning.

Med allvarligt sjukt menar lagen att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv. Det krävs ett särskilt läkarutlåtande om att barnet är allvarligt sjuk för att föräldrarna ska få rätt till tillfällig föräldrapenning. Det läkarutlåtande som behöver fyllas i hitta ni här.

Vad som borde gälla i er situation
Eftersom jag inte vet hur sjuk er dotter är och vilket behov av vård hon har så kan jag tyvärr inte avgöra hur era möjligheter till denna föräldrapenning ser ut. Utifrån vad ni har berättat i er fråga så verkar det dock vara en möjlighet att ansöka om tillfällig föräldrapenning.

Ni kan hitta mer information om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning med anledning av vård av allvarligt sjukt barn här.

Sammanfattningsvis går det inte att spara mer än 96 dagar av föräldrapenning efter det att er dotter har fyllt fyra år. Det finns inga undantag från denna regel. Det ni kan göra är dock att söka om tillfällig föräldrapenning om det är så att er dotter är allvarligt sjuk. Tillfällig föräldrapenning kan föräldrar få under en obegränsad tid medan barnet är under 18 år.

Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att ställa en ny här.

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo