Föräldrapenning vid arbetslöshet

2016-04-07 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej!Jag har en tidsbegränsad anställning som löper ut ett par veckor innan jag kommer gå på föräldraledighet. Hur beräknas min SGI? Kommer den beräknas på min tidsbegränsade anställning eller kommer jag istället ses som arbetslös och därmed få en betydligt lägre föräldrapenning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om försäkring och föräldraledighet hittar du i Socialförsäkringsbalken 2010:110.
Arbetstagare är försäkrade för föräldrapenning, Socialförsäkringsbalken 6 kap 6 § 2st p2. Om du arbetar i Sverige, i minst sex månader i följd eller har ett arbete som är årligen återkommande och din årsinkomst kan komma att uppgå till 24 procent av prisbasbeloppet (44 300kr), så kommer din föräldrapenning att beräknas utifrån din SGI (sjukpenninggrundande inkomst), enligt Socialförsäkringsbalken 25 kap 3 §.

Föräldrapenning vid arbetslöshet
För dig som är arbetstagare gäller försäkringen från och med första dagen av anställningstiden och sedan gäller den till och med tre månader efter att anställningen har upphört, enligt Socialförsäkringsbalken 6 kap 8 §. Du som arbetstagare har alltså en efterskyddstid på tre månader, vilket innebär att din föräldrapenning kommer att beräknas på den tidsbegränsade anställning du har haft.
Efter dessa tre månader har du sedan rätt att behålla din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) även under den tid du avstår att arbeta för att vara föräldraledig fram till att barnet blir ett år, enligt Socialförsäkringsbalken 26 kap 9 § och 15 § 1st. Detta kallas för SGI-skydd och gäller även om du helt saknar arbete.

Beräkning av SGI
Att din föräldrapenning beräknas utifrån din SGI innebär att du i första hand får din föräldrapenning på sjukpenningnivån, Socialförsäkringsbalken 12 kap 21 §.
Försäkringskassan räknar ut din SGI genom att titta på din årsinkomst och i ditt fall tittar de alltså på den inkomst du hade tidigare. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå så måste du ha varit försäkrad för sjukpenning under minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Dessutom måste din rätt till sjukpenning ha överstigit en viss årsinkomst, enligt Socialförsäkringsbalken 12 kap 35 § 1st p1. Under den här tiden behöver du inte ha arbetat på samma arbetsplats eller ha haft samma inkomst hela tiden. Det viktiga är att du har arbetat 240 dagar i följd med inkomst. Detta 240-dagarsvillkor krävs bara för ersättning under de första 180 dagarna för din föräldrapenning.

Om du arbetat kortare tid än 240 dagar i följd eller annars inte uppkommer till den årsinkomst som krävs innan barnet föds, så får du under de första 180 dagarna istället föräldrapenning på grundnivån, enligt Socialförsäkringsbalken 12 kap 35 § 1st p2.

Sammanfattningsvis, du behåller din SGI (som är det som Försäkringskassan utgår från vid beräkning av föräldrapenning) även efter det att du har slutat arbeta och under den tid du är föräldraledig. Detta gäller alltså även om du är arbetslös.
Om du vill veta mer om hur din SGI beräknas och om vad du kan få i föräldrapenning mer exakt, så rekommenderar jag dig att gå in på Försäkringskassans hemsida där du kan fylla i dina uppgifter och räkna på din föräldrapenning. I övrigt rekommenderar jag dig att ta kontakt med Försäkringskassan för att få veta exakt vad som gäller i ditt fall och även så att de får veta hur din situation ser ut.

Hoppas svaret har varit till hjälp och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll