Föräldrapenning - handläggningstid

Vilken rättighet har man, när Försäkringskassan inte betalar ut Föräldrarpenning i tid. Pga att dom har ett nytt system som inte fungerar? (Skulle betalas ut den 25/1 och är fortfarande inte utbetald) Har dom samma skyldighet som en arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej! Rätt till föräldrapenning kan inte helt jämställas med exempelvis löneutbetalning från arbetsgivare då det ena grundas på ett förvaltningsrättsligt beslut om bidrag och det andra på ett civilrättsligt avtal. Bland annat torde således inte ränta enligt räntelagen (1975:635) kunna utkrävas vid försenade utbetalningar av föräldrapenning. Lagen gäller nämligen, enligt dess första paragraf, endast på förmögenhetsrättens område.

Reglerna om och villkoren för föräldrapenning återfinns i socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Enligt 7 § förvaltningslagen (1986:223) ska Försäkringskassan handlägga ditt ärende så enkelt och snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. När du väl fått ett beslut kan du, om du anser att det är felaktigt, antingen begära att beslutet omprövas av myndigheten eller, sedan detta skett överklaga det till domstol, se 113 kap. 7 och 10 §§ SFB.

Försäkringskassan vet om sina skyldigheter att handlägga ärendena effektivt, och man kan förmoda att de gör vad de kan för att åtgärda problemet så snart som möjligt. Om det är av stor vikt för dig att processen påskyndas, så kan Försäkringskassan besluta interimistiskt om detta enligt 112 kap. 2 §, hör dig för om detta är möjligt. Nedan följer en nyttig länk för mer information om föräldrapenning.

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/foraldrapenning/om_foraldrapenning/!ut/p/b1/hZDLjqJAGEafxQewqZJLFcvCQu4Md5ENAWQQELAFBXz6cZLZTCc98-_-5ORLzmESJmaSPnvWVTbVQ59df_-JkOIdsCQJEgD4kACCQWjuIQsUDTBHJo6LFdFCm2WNXqLjpTjeEy-uVulTtzo8dfFJVwrz50NeKLJmoieNVshSGaeHHGdQlbKz6OxWexLxue10MoBPvkDc6PXQfU5aI_uHxRX4eA97SuIhK0-o1BbEhUo3X_l-b74gi59DaQnp1KN-u1pq-zgJkfUo7TBP1mV_Px6vtGgMty4vGTeDwJ1gBpdABdKZUxNMxuf6-eA2b9nTWxZ8cwT8r4XOJHXefcxF9wE-EA85wLIIc4DjMLd7l0q-DPwAEBDlAHbgIO1AiL4CCiewb0CXI5UPITbgVwATAQINqgF0bcmjBv8H-IfC6Q2g7yUgEzAx4FK_mW-sOACHqqFdT74jWmLk0we-l83c3tZwGP09NFf8MheQhhdxMIw9b81hGjY0sRwZ7r2AQBAQbLVx4sg6eZ51Mr5cCKmVWm3IOjShdrCugcgS6ac3E95-nOO_I0IM4bsd5lkesaKAWSaKi3GhozZTLb6MbDDvrrXVG_4cKai5trWu5u3RyAvVuB0lVPbBFltuXqVsWYVybrAw8-_inUSzCdvdrAwZ8S1-m40rZ7xqU0KPRaxEStN8q05OkJqG2LaxXXx6yNW41u3Rw2iQEGaRlxhjdbgrzjzxKB_YAzqP92qzYWx16Erm1j1NXpc9DDFbkc3mF5HxKY0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?Om%20f%C3%B6r%C3%A4ldrapenning

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo