Föräldraledighetens förläggning

2015-03-14 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej. I föräldraledighetslagens § 10 står det att man får tre föräldraledigheter per kalenderår. Min arbetsgivare tolkar det som att jag får ha tre olika perioder, där normal arbete på 100% räknas som en period, min föräldraledighet på 50% som en andra period och min ledighet på 75% räknas som den tredje perioden och sen tillbaka upp på 100% arbete som en fjärde period. Kan man tolka lagen så? Är det inte tre perioder av just ledighet som lagen avser? Dvs att jag får ha föräldraledigt både 75%, 50% och sen 50% igen vid ett senare tillfälle?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Som du själv skriver har arbetstagaren rätt att dela upp sin föräldraledighet under tre olika perioder, enligt 10 § föräldraledighetslagen.

Enligt förarbetena till bestämmelsen så ska en arbetstagare inte kunna ta ut flera olika former av ledighet under en och samma period. Detta innebär att om en arbetstagare exempelvis tar ut ledighet på 50 % direkt efter en heltidsledighet anses arbetstagaren ha tagit två perioder i anspråk, om inte annat har överenskommits med arbetsgivaren. Om arbetstagaren avbryter ledigheten pga. sjukdom eller begäran att återgå i arbete av arbetsgivaren anses inte perioden vara förbrukad.

Ledighetens förläggning ska bestämmas i samråd med arbetsgivaren, men om ni inte kommer överens har du som arbetstagare rätt att ta ut de dagar du vill, om det inte medför en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet (14 § föräldraledighetslagen). Ledighetens förläggning kan bestämmas i kollektivavtal (2 § 3 st. föräldraledighetslagen), så om det finns ett sådant avtal rekommenderar jag att du kollar upp med fackförbundet för att se vad som gäller.

För att sammanfatta tolkar jag bestämmelsen som du har gjort, alltså att du ska ha rätt att ta ut 75 %, 50 % och sedan 50 % ledighet. Se föräldraledighetslagen, här

Hoppas mitt svar var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (124)
2020-06-30 Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
2020-03-31 Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader
2020-03-31 Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?
2020-02-05 Semestergrundande föräldraledighet

Alla besvarade frågor (82658)