Föräldraledighet på deltid

Hej.

Jag undrar om man har rätt till att välja helt själv hur man vill ta sin föräldrarledighet. dvs om jag vill ta 3 dagar i veckan föräldrarledigt så har jag rätt till det om jag säger till 2 månader i förtid.

Eller vad är det för regler som gäller här?

Kan arbetsgivaren neka ledighet om du inte tar "fullt ledigt"

Mvh Adam

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen.

I 3 § räknas det upp fem typer av föräldraledighet för vård av barn. Det handlar om hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller om föräldern tar hel föräldrapenning, hel ledighet även därefter. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år. Samt ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (dvs VAB).

Det är såldes möjligt att ta ut delvis föräldraledighet upp till barnet fyller 8 år. Antingen med föräldrapenning upp till 75 % eller utan föräldrapenning upp till 25 % fram till att barnet fyller 8 år. Enligt 12 § så får ledigheten spridas ut över en arbetsveckas samtliga dagar eller förläggas till en viss eller vissa av arbetsveckans dagar när arbetstagaren tar ut förkortad arbetstid. Du kan således ta ut föräldraledighet tre dagar i veckan och arbeta resterande arbetsdagar.

Som du säger så måste du anmäla att du vill ta ut ledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början enligt 13 §. Du ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan ni inte komma överens om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut enligt 14 §.

Detta innebär att om din ledighet tre dagar i veckan skulle medföra en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet så kan denne neka dig detta upplägg. Arbetsgivaren kan dock inte neka dig föräldraledighet för att du inte tar "full" ledighet utan du har då istället rätt till delledighet med ett annat upplägg.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo