Föräldraledighet på deltid

2015-08-30 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej!Jag har varit föräldraledig, min son är nu 7,5 månader. Den 1 sep ska jag börja arbeta 50%, och ta ut föräldrapenning de andra 50%. Min arbetsgivare hävdar att det är ren goodwill från hans sida att jag får vara föräldraledig 50%, och att han egentligen har laglig rätt att tvinga mig att jobba 75%. Stämmer det verkligen, att jag bara har laglig rätt till 25% föräldraledighet trots att min son är så liten och jag tar ut föräldrapenning parallellt?Vänliga hälsningarFridaläkare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna gällande föräldraledighet hittas passande nog i föräldraledighetslagen, se här.

Som vi ser i lagens 3 § finns det sex olika former av föräldraledighet. Du går den 1 september från att vara helt föräldraledig med föräldrapenning, (3 § p 2 och 5 §) till att vara delledig med föräldrapenning (3 § p 3 och 6 §). Du skriver att du kommer att få 50 % föräldrapenning, dvs halv föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken 12 kap 9 § 3 p. I och med att du har rätt till föräldrapenning (vilket man har under den tid som fastslås i SFB 12 kap 12 §) har du även rätt att vara ledig enligt föräldraledighetslagen 6 §.

Arbetsgivaren kommer in först när det gäller hur ledigheten ska förläggas. Enligt 13 § 1 st måste du som arbetstagare anmäla till arbetsgivaren att du vill ha ledigt minst två månader i förväg. Därefter ska samråd mellan dig och din arbetsgivare ske för att ledigheten ska kunna förläggas på bästa möjliga sätt, 14 §. Detta handlar dock om hur de 50 % du arbetar ska placeras ut, inte om hur mycket du ska arbeta. Rätten att vara ledig 50 % och jobba 50 % har du enligt 6 §.

Att din arbetsgivare påstår att det är goodwill från hans sida och att han kan tvinga dig att jobba 75 % kan jag således inte se någon förklaring till. De kan finnas kollektivavtal mellan era respektive organisationer som behandlar föräldraledighet men dessa får inte begränsa din rätt enligt 6 § (se föräldraledighetslagen 2 §). Det skulle möjligen kunna vara någon form av goodwill om du har anmält i ett sent skede att du vill vara ledig 50 %, det vill säga mindre än två månader i förväg (13 §). Annars finns det inget som säger att din arbetsgivare kan tvinga dig att jobba 75 %.

Hoppas du fått svar på din fråga. Återkom gärna om du undrar något ytterligare.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll