Föräldraledighet och rätt till förkortad arbetstid för vård av barn

2015-12-30 i Föräldraledighet
FRÅGA
Har jag rätt att ta tjänsteledigt för att gå ner i arbetstid efter min föräldraledighet? Företaget tillämpar inte kollektivavtal.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har utöver mammaledigheten även rätt till förkortad arbetstid för vård av barn d.v.s. delledighet med eller utan föräldrapenning enligt (6-9 §§ Föräldraledighetslagen). Du ska då lämna anmälan om ledighet minst två månader i förväg och samråda med arbetsgivaren om ledighetens förlängning. Ledigheten får uppdelas i högst tre perioder per kalenderår. Föräldraledighet som tas ut i förkortad arbetstid ska förläggas enligt arbetstagarens önskemål men det får inte medföra påtaglig störning av verksamheten (14 § Föräldraledighetslagen). Man kan beviljas delledighet utan föräldrapenning till dess att barnet fyller åtta år.

Ifall du har föräldrapenning kvar kan arbetstiden förkortas med 50%, om inte har du i vart fall rätt att förkorta arbetstiden med 25% av en heltidstjänst. Du kan även komma överens med arbetsgivaren om att arbeta 50% även om du inte har någon föräldrapenning kvar. I så fall är det viktigt att ni är överens om att du förkortar din arbetstid under en viss period p.g.a. att arbetsgivaren, när du vill börja arbeta heltid igen inte ska kunna påstå att du har en deltidstjänst.

Vad gäller tjänsteledighet för andra fall krävs generellt en orsak som t.e.x. studier för att denna ska beviljas av arbetsgivaren, det ter sig dock som att det inte behövs då din fråga regleras av Föräldraledighetslagen.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (125)
2020-08-21 Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?
2020-06-30 Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
2020-03-31 Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader
2020-03-31 Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

Alla besvarade frågor (84132)