Föräldraledighet, beräkning av perioder enl 10 § FleL)

Vår arbetsplats funderar över vad räknas som en period när man ansöker om föräldraledighet?

Som lagen säger har en arbetstagare rätt till föräldraledighet vid 3 perioder under ett kalenderår, men vad räknas som en period?

Har skrivit tre exempel på situationer:

Exempel 1. Om man jobbar enligt ett 5-veckorsschema där var femte vecka är dagtid. Kan man ansöka om att ta ut föräldraledighet för den femte veckan hela året eller räknas då varje vecka som en period?

Exempel 2. Om man jobbar 2 av 5 helger i sitt schema. Kan man ansöka om att vara ledig från alla helgpass eller räknas varje helg som 1 period?

Exempel 3. En anställd söker 3 månader i förväg en vecka i maj, en dag i juni och en längre period i höst/vinter på samma ansökningsblankett. Gäller det som 3 perioder?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 10 § i Föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt att ta ut föräldraledighet i tre perioder under året. En arbetsgivare kan givetvis medge fler perioder om så önskas, lagen anger lagstadgat minimum.

För att veta vad som avses med en period får man gå till lagens förarbeten. Där anges att en arbetstagare inte ska kunna ta ut flera olika former av ledighet under en och samma period. Om en arbetstagare tex tar ut 100% föräldraledighet och sen direkt efter detta tar ut 50% föräldraledighet så har två perioder förbrukas. Om arbetstagarens föräldraledighet avbryts av sjukdom eller begäran av arbetsgivaren att återgå i arbete så är dock perioden inte avbruten utan när arbetstagaren sedan återgår till redan sökt och beviljad ledighet fortsätter samma period som innan.

Vad gäller dina exempel så innebär det alltså att de två första exemplen innebär en period, detta då det är samma sorts ledighet (samma procent föräldraledighet) hela perioden (året). Tas var femte vecka eller varannan helg bort innebär det ju att personen kommer vara föräldraledig med X procent varje månad utslaget under perioden. Däremot det tredje exemplet innebär flera perioder med ledning av uttalandet i lagens förarbeten, då det är olika omfattning på ledigheten och dessutom (som jag förstår exemplet) heltidsarbete emellan. Så även om det ansökts på samma blankett så innebär det tre perioder.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo