Föräldraledighet

2019-01-29 i Föräldraledighet
FRÅGA
Som arbetsgivare vill vi acceptera en persons önskan att gå ner till halvtid. Personen har en heltidstjänst. Personen har minderåriga barn och har då rätt att gå ner till 75% tills barnet är 8 år. Men har önskan om 50% vilket vi kan tänka oss.Min fråga är: Vilken framförhållning kan vi kräva av den anställde att anmäla till oss att personen vill gå upp till 75% eller till 100%.
SVAR

Hej, tack för er fråga och för att ni vänder er till Lawline!

Du beskriver det som att denna anställd i enlighet med föräldraledighetslagen (FLL) önskar att gå ner i arbetstimmar, vilket stöds av lagens . Lagen ger arbetstagaren en rätt att gå ner till 75%, men det finns ingenting som hindrar mer förmånliga villkor från din sida som arbetsgivare.

Vad som gäller om arbetstagaren sedan vill återgå till sin normala arbetstid, det vill säga avbryta sin ledighet i förtid, är att denne enligt 15 § snarast möjligt underrätta er om detta. Vad som avses med "snarast" definieras inte i lagtexten, utan den yttersta begränsningen är denna enmånadsregel som redovisas för nedan. Notera att denna paragraf gällande arbetstagarens underrättelse är semidispositiv och det kan alltså finnas ytterligare anvisningar och begränsningar i ert kollektivavtal, se .

För att man som arbetsgivare ska ha möjlighet att hinna anpassa verksamheten och t.ex. avsluta en vikaries anställning, kan man, om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, skjuta upp återgången högst en månad efter att din anställd har informerat om att hen vill återgå i arbete. Notera att det räcker med att ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer. Men om det gäller återgång i arbetet efter föräldraledighetens slut ställs det inga krav på underrättelse.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (112)
2019-05-12 Förälders rätt att vara ledig från arbetet i samband med förlossning
2019-04-30 Har arbetsgivaren rätt att be om läkarintyg vid VAB?
2019-04-18 Bryta anställning pga graviditet
2019-04-15 Min arbetsgivare vill att jag lämnar in underlag från Försäkringskassan angående hur jag har varit borta pga vård av barn. Har han rätt att begära det av mig?

Alla besvarade frågor (69212)