Föräldraledighet

Arbetsgivaren kan neka föräldraledighet om det innebär påtaglig störning av verksamheten. Gäller detta även mammaledigheten? Kan man som mamma bli nekad att vara hemma med det nyfödda barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare kan inte neka föräldraledighet. En arbetstagare som blivit förälder har enligt Föräldraledighetslagen rätt till ledighet från sin anställning och någon form av avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare som inskränker denna rättighet är ogiltigt i den delen som inskränkningen avser. Du som kvinnlig arbetstagare har rätt till ledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tiden för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Vidare har en förälder rätt till hel ledighet för vård av barnet fram tills det är 18 månader. Dessa rättigheter hittar du i 4-5 §§.

När du pratar om påtaglig störning i verksamheten handlar det inte om nekande utav föräldraledigheten, utan att du som arbetstagare ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, ska förläggningen ske så att inte ledigheten medför en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Denna bestämmelsen hittar du i lagens 14 §.

För att förtydliga - föräldraledigheten kan inte nekas oavsett störning i arbetsgivarens verksamhet. Missgynnande av arbetstagare till följd av föräldraledigheten är förbjudet och en arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen kan bli skyldig att betala skadestånd, se 16 § och 22 §.

Hoppas att mitt svar hjälpte dig och att du och din arbetsgivare kan komma fram till en lösning som passar er båda!

Maria PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”