Föräldraledighet

2015-09-24 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag hörde att reglerna ändrats ang. Föräldraledighet, förut var det två månader i förväg man skulle ansöka men nu är det ändrar till 3 månader, vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 13 § föräldraledighetslagen framgår det att anmälan om föräldraledighet ska lämnas minst två månader innan dess uppkomst. Detta finns även föreskrivet på Försäkringskassans hemsida. Ni torde således ha blivit felunderrättad.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll