Förälders skadeståndsansvar för barns handlingar

Hej!

Tänkte fråga vad som gäller om min son som är 13 år gammal förorsakar en olycka på moped. Är det möjligt/troligt att jag som pappa o ägare till mopeden kan bli skadeståndsskyldig?

Mvh


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn orsakar under två omständigheter.

Om ett barn begår en brottslig handling och därigenom orsakar person- eller sakskada blir dess vårdnadshavare alltid skyldig att ersätta skadan. Detta framgår av 3 kap 5 § Skadeståndslagen. Däremot är skadeståndsskyldigheten begränsad till 1/5 av prisbasbeloppet. Dessutom blir du inte skadeståndsskyldig till den del skadan ersätts av trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen, se 3 kap 8 § Skadeståndslagen.

En förälder har ansvar för att hålla sitt barn under uppsikt samt vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att se till så att barnet inte orsakar skada, detta framgår av 6 kap 2 § Föräldrabalken. Brister en förälder i det ansvar som ålagts föräldrar enligt denna paragraf har detta ansetts kunna leda till skadeståndsskyldighet i enlighet med 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Enligt den paragrafen kan du bli skyldig att ersätta både sak- och personskada. Om du låter din 13-åring köra moped borde detta ses som om du brustit i det ansvar som ålagts dig genom Föräldrabalken och du kan därmed bli skadeståndsskyldig för både sak- och personskada som din son orsakar.

Den lagliga åldern för att köra moped är 15 år och dessutom behövs körkort för detta. Om din son, som endast är 13 år, råkar ut för en olycka kan detta få konsekvenser gällande den försäkring du har för mopeden. Dessutom kan du om du tillåter din son att köra dömas till böter för tillåtande av olovlig körning, se 3 § 3 stycket Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Det vore därför bättre om din son väntar med att köra moped tills han är 15 år.

Det bör även tilläggas att även om du inte blir skadeståndsansvarig så kan din son blir det enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Hans skadeståndsskyldighet kan dock jämkas enligt 2 kap 4 § Skadeståndslagen, detta på grund av hans ålder.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”