Förälders rätt vid gåvor till bröstarvingar

2019-09-28 i Gåva
FRÅGA
Hej.Min pappa vill ge mig och en av mina bröder sitt hus och flytta in på ett långtidsboende. Ingen av oss har/har haft kontakt med det tredje syskonet på 17 år. Hur gör man detta rätt så att det inte kan bli några bråk vid ett senare kommande arv från pappa. Huset är det enda som pappa har utav värde.Vad behöver vi ha med i ett gåvobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter nu att din pappa vill ge dig och din bror hela fastigheten och inte bara huset. En fastighet utgör fast egendom och regler rörande gåvor av fast egendom finns i Jordbalkens 4:e kapitel (JB). Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer att inleda med att redogöra för gåvobrevets formkrav, följt av de arvsrättsliga konsekvenser ett sådant kan komma att få.

Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring

Precis som du verkar ha förstått så ska ett skriftligt gåvobrev skrivas. Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring. I denna ska framgå vem som överlåter fastigheten, dvs din pappas namn, och till vem/vilka ska överlåtas till, dvs din och din brors namn samt att han överlåter fastigheten. Ni alla tre behöver också skriva under gåvobrevet. När detta är gjort så är gåva giltig (4 kap 1 § JB, 4 kap 29 § JB). Vanligtvis brukar man även ha med en beskrivning av gåvan och eventuella villkor om några sådana skulle finnas, samt uppgifter om ort och datum.

Söka lagfart inom 3 månader

Du och din bror behöver sedan söka lagfart (20 kap 1 § JB). Detta gör ni genom att skicka in gåvobrevet inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet (20 kap 5 § JB). Tänk på detta ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades (20 kap 2 § JB).

Vittnen

En rekommendation är att ni också låter två vittnen underteckna gåvobrevet. Även om det inte är ett krav för att gåvobrevet ska vara giltigt, så kan Lantmäteriet förklara lagfartsansökan vilande om vittnen saknas (20 kap 7 § 1 p JB). Vittnena måste då vara närvarande och se på när avtalet skrivs under av er.

Presumtion om förskott på arv

Det fins inom arvsrätten en presumtion, vilket innebär att de gåvor som din pappa ger bort till dig och din bror ska räknas av från ert arv när han väl går bort. Det räknas därför, med andra ord, som förskott på arv. Denna regel existerar på grund av att lagstiftaren förutsätter att föräldrar i den sista ändan till att det ska vara rättvis mellan deras barn, och syftar därför till att inte något barn i slutändan ska gynnas extra genom att få gåvor. Om din pappa inte vill att detta ska ses som ett förskott på ert arv är det dock fullt möjligt att frångå detta. Ett bra sätt för honom att uttrycka denna vilja är genom att anteckna detta på gåvobrevet (6 kap 1 § 1 st ÄB).

Förstärkt laglottsskydd

Ifall din far valt att ge huset till dig och din bror för att fördela det kommande arvet finns dock en regel som kan skydda den brodern som inte fått del av fastigheten (7 kap 4 § ÄB). Denna regel blir främst tillämplig vid två typer av situationer. Den första är när gåvan lämnas strax innan dödsfallet eller åtminstone när givaren trodde att han eller hon snart skulle dö, på dennes dödsbädd. Den andra är när givaren förbehåller sig rätten att fritt nyttja egendomen under sin livstid. Ifall din pappas syfte med gåvan alltså är något av detta, hjälper det inte att han i gåvobrevet har skrivit att han vill att det inte ska ses som ett förskott på arv.

Eftersom du skriver att din far ska flytta in på ett långtidsboende så blir den andra situationen inte tillämplig på ert fall. Beroende på ifall din far är sjuk eller kan dock den första situationen vara tillämplig. Det beror alltså på din fars intentioner.

Den brodern som inte fick del utav huset kan i sådana fall väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutats. Ifall bestämmelsen anses tillämplig så kommer marknadsvärdet av huset läggas till på er pappas kvarlåtenskap när ni sedan räknas ut era tre bröders del av arvet. Det kan alltså betyda att ni som fått huset blir ersättningsskyldiga till den tredje brodern, om kvarvarande egendom som er far lämnar efter er inte uppgår till samma summa som hans laglott. Laglotten är den del som varje barn alltid har rätt att kräva som arv, oavsett vad som står i testamentet.

Sammanfattning

Gåvobrevet måste innehålla en överlåtelseförklaring där er far noterar att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Är er pappa däremot "på sin dödsbädd" och vill ge er huset för att ordna en framtida arvsfördelning, finns det risk att gåvan kommer att påverka arvet från honom.

Om ni vill ha hjälp att upprätta gåvobrevet kan ni alltid använda er av Lawlines egna tjänster. Klicka HÄR för att komma direkt till sidan.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (598)
2020-01-25 Vad krävs för att gåva av en fastighet ska vara giltigt?
2020-01-25 Vad krävs för att gåvobrev gällande en fastighet ska vara giltigt?
2020-01-21 Är gåvan avseende fastighet gällande?
2020-01-20 Gåva till omyndig

Alla besvarade frågor (76593)