Förälders rätt till nedsatt arbetstid

Hej!

Jag har varit föräldraledig sedan oktober 2014 då min son kom. Jag planerar att återgå till mitt arbete i januari men så börja arbeta 75% på så sätt att jag arbetar 3 dagar och är hemma 2. När jag prata med min chef verkade han inte nöjd över min planering. Kan han neka mig att arbeta 75%? Finns det någon lag som stödjer mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!

En förälder har rätt till delledighet genom att exempelvis som i Ditt fall arbeta 75 % och vara ledig 25 %. Detta framgår av föräldraledighetslagen (1995:594). Flera olika former av ledighet finns. I lagens 6 § stadgas rätten till ledighet under tiden då Du som förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning. Du har då rätt till förkortning av Din normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. I lagens 7 § regleras rätten till ledighet utan att Du får någon föräldrapenning. Du har då rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som inte har avslutat sitt första skolår. Eftersom Ditt barn är under åtta år har Du alltså rätt till ledighet och eftersom du har planerat att förkorta Din arbetstid så att Du jobbar 75 % så rymmer det inom det Du har rätt till dvs. förkortning av en fjärdedel. Det finns även andra former av ledighet enligt lagen. Exempel på dessa är hel ledighet me eller utan föräldrapenning och ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m.

Gällande förläggningen av ledigheten så stadgas i 12 § föräldraledighetslagen att ledigheten får spridas över hela arbetsveckan eller förläggas till en eller fler särskilda dagar. Observera här skillnaden: Du har rätt till ledighet men gällande när du ska vara ledig så får den förläggas enligt Dina önskemål.

I föräldraledighetslagens 13 § föreskrivs att när Du planerar att vara ledig (enligt exempelvis ovan nämnda "ledighetsvarianter" enligt 6 och 7 §§) måste Du anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte är möjligt, så snart Du kan. Du ska, enligt 14 § i samma lag, samråda med arbetsgivaren om förläggningen av ledigheten. I bestämmelsens andra stycke stadgas följande: "Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet." Alltså, om Dina önskemål inte medför "påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet" så ska det inte finnas några hinder för Dig att få vara ledig enligt Dina önskemål. Din arbetsgivare får inte själv bestämma (utan Ditt samtycke) om hur Din ledighet ska förläggas "på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut."

Avslutningsvis får Din arbetsgivare inte inskränka Din rätt till nedsatt arbetstid. Skulle Ni ingå ett avtal som inskränker de rättigheter som ges till en arbetstagare i föräldraledighetslagen så är detta avtal ogiltigt enligt 2 § föräldraledighetslagen. Enligt samma bestämmelse får dock den närmare tillämpningen i fråga om ledighetens förläggning enligt 11-12 §§ bestämmas i kollektivavtal (när kollektivavtalet slutits på det sätt som anges i bestämmelsens andra stycke).

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo