Förälders ansvar för barns skadestånd

FRÅGA
Hej,Blir jag ersättningsskyldig om min12 årige son kastat sten på en ruta som ej gått sönder men lämnat en skada?Min son är diagnostiserad med adhd och torettssyndrom och har haft svårigheter i skolan med sin impulskontroll och överaktivitet. Kan de faktum att han har en diagnos vara förmildrande omständigheter?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom din son har kastat en sten som har skadat en annans egendom har han gjort sig skyldig till skadegörelse alternativt åverkan enligt 12 kap. 1 § eller 2 § brottsbalken. Då han enbart är tolv år är han inte straffmyndig men han kan däremot bli ansvarig civilrättsligt och bli skadeståndsskyldig.

Enligt 2:1 skadeståndslagen ska den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ersätta skadan. Eftersom du är förälder till honom och att han gjort sig skyldig till ett brott har du ett s.k. principalansvar, vilket innebär att du blir delvis ersättningsskyldig enligt 3:5 skadeståndslagen. Ersättningen för din del begränsas till maximalt1/5 av ett prisbasbelopp, vilket i år är 8860 kr (44300 (årets prisbasbelopp)/ 5)

Det är svårt att sia om huruvida hans diagnos kommer att anses vara en förmildrande omständighet. Möjligen går det att argumentera för att hans diagnos inverkade på hans agerande på så vis att han kanske inte hade uppsåt eller var vårdslös när han kastade stenen. Dock är det som sagt väldigt svårt att säga hur en domstol skulle döma.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll