Förälder får plats i särskilt boende - vad gör man med hens saker?

FRÅGA
Hej! Min pappa är 93, har cancer , kommer att få en plats på ett särskilt boende. Hans lägenhet måste tömmas. Vad gör jag med hans saker?Om dom ska magasineras , vem betalar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din pappa kommer att få plats på ett särskilt boende och att hans lägenhet tömmas, varför du undrar vad du ska göra med hans saker.

Det som din pappa inte väljer/behöver ta med sig till sitt särskilda boende brukar bli kvar i bostaden fram tills föräldern avlider och det blir aktuellt med att fördela arvet. Ifall han bott i en hyresrätt som ska sägas upp brukar emellertid sakerna tas hand om barnen tillsvidare. Finns inga barn i bilden eller har dessa inte möjlighet att förvara sakerna rekommenderas att ta kontakt med socialtjänsten som utreder ärendet. De gör då en utredning och fattar beslut om ekonomiskt stöd kan ges för t.ex. magasinering eller liknande.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97679)