För vilka studier kan man ansöka om tjänstledighet?

Jag skulle vilja ansöka om tjänstledighet pga studier och personlig utveckling. En del av utvecklingen sker via självstudier (böcker om motivation, hur man jobbar med måt etc), en del genom att skriva ner reflektioner och sammanfattningar, en del via kurser i personlig utveckling som inte ger några högskolepoäng. Kan man ansöka om tjänstledighet för ovan nämnda skäl, eller måste ledigheten motsvara exakt samma tid som den planlagda kursen? Kan man läsa kurser på distans?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst som vill undergå utbildning har du rätt till behövlig ledighet från din anställning, 1 § Studieledighetslagen. För att ha rätt till sådan tjänsteledighet ska du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller i sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, 3 § Studieledighetslagen.

I princip all utbildning omfattas av lagen så du väljer själv vad du vill studera och det finns inte något krav på att utbildningen ska ha något med arbetsuppgifterna att göra. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen då det krävs att man ska "undergå utbildning". Utbildningen ska alltså ha planmässighet. Förutom kravet på planmässighet omfattar begreppet "undergå utbildning" att syftet med det ska vara att förmedla kunskaper och insikter i något avseende. (AD 1978 nr 73).

Det finns inga generella tidsbegränsningar i lagen som anger hur länge en arbetstagare får vara ledig på grund av studier utan du har rätt till behövlig ledighet för att ta dig igenom din utbildning. Enligt förarbetena till lagen har en arbetstagare dock inte rätt till längre ledighet än vad som behövs för att nå upp till de studiemål som arbetstagaren satt upp. Självklart får själva uppläggningen av studierna och den studietakt som passar arbetstagaren då vägas in i bedömningen. En arbetstagare har inte rätt att byta ut studierna till andra än dem arbetstagaren fått godkänt av sin arbetsgivare, då ledigheten som beviljats enbart omfattar den utbildning arbetstagaren ansökt om ledighet för.

Obs - Eventuella kollektivavtal kan meddela avvikelser från lagen.

Distansstudier: Förarbetena meddelar att distansstudier som ingår i en "varvad utbildning" bör omfattas av lagen precis som undervisningsdelen. Distansstudier som har till syfte att förmedla kunskap som varvas med undervisning ska alltså omfattas av lagen eftersom dessa då uppfyller kraven på planmässighet.

Sammanfattningsvis: Utbildning som har till syfte att förmedla kunskap och som har viss planmässighet ska du alltså kunna ansöka om ledighet från ditt jobb för, enligt Studieledighetslagen. Rena självstudier omfattas dock inte och kan därför inte ansökas om ledighet för, enligt lagen. Distansstudier omfattas om de är kunskapsförmedlande och varvas med undervisning - dvs uppfyller kravet på att ha viss planmässighet. En arbetstagare som varvar självstudier och undervisning, exempelvis vid distansstudier, har alltså rätt till ledighet för både undervisningen och självstudierna. Ledigheten som beviljas gäller också enbart den utbildning för vilken ledigheten ansökts.

I ditt fall kan du då inte ansöka om ledighet enligt Studieledighetslagen för rena självstudier men för självstudier som ingår i en varvad utbildning - med viss undervisning.

Hoppas att svaret varit till hjälp. Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar.

Vänligen,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000