För- och nackdelar med anonyma vittnen

Hej. Jag skriver om Anonymt vittne  och vill få fram juristernas syn på detta samt hur de fungerar i andra länder. Jag hittade er juristbyrå och hoppas ni har någon jurist som hade tyckt det varit kul att ställa upp på en "intervju" om deras tankar om anonyma vittne och berätta lite om deras syn och arbetserfarenheter om det! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kan försöka besvara din frågeställning utifrån ett perspektiv som utgår ifrån en juriststudent, således inte en färdigutbildad jurist vilket kan vara värt att ha i beaktning. Svaret följer här nedan:

En av anledningarna som brukar framhållas från de brottsbekämpande myndigheterna varför svensk rätt bör införa anonyma vittnen är bland annat fenomenet med tystnadskultur hos aktörer som befinner sig inom organiserad brottslighet. Att man inte uttalar sig om andras brottslighet mot bakgrund av den stora risk det finns att utsättas för repressalier till följd av detta. I Sverige har även det dödliga skjutvapenvåldet ökat under de senaste åren och det brukar anses som regel bland individer som befinner sig i dessa miljöer att tystnadskultur råder. 

Det går dock att vara kritisk till förslaget utifrån ett rättsstatsperspektivet. I Europakonventionen stadgas bland annat att en rättegång ska vara rättvis för samtliga inblandade parter. Utifrån den åtalades infallsvinkel, kan det vara oerhört besvärande och betungande att försvara sig mot anklagelser om man som tilltalad inte vet vem det är som riktar påståenda. Man kan diskutera om inte detta utgör ett avsteg från förutsebarheten och de rättsstatliga värden som ska prägla den svenska straffprocessen. Risken blir påtaglig att fler oskyldiga döms om vi inför anonyma vittnen.

Sammanfattningsvis kan skrivas att det finns en god intention till varför förslag om anonyma vittnen har framkommit i den rättspolitiska debatten på sistone, mot bakgrund av det ökande dödliga skjutvapenvåldet. Däremot är förslaget, enligt min mening, inte helt problemfritt och kan sägas göra avsteg på rättsstatliga värden.

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 


Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo