För liten yta på bostadsrätt

2016-06-06 i Köplagen
FRÅGA
HejJag har köpt en bostadsrätt på 57,5kvm, efter att ha gjort uppmätning visar det sig att den endast är 53kvm. I själva mäklarpapperna står det att "den köpare som anser att kvm är av betydelse får göra en uppmätning innan köpet". Betyder det då att jag inte kan begära några pengar tillbaka. För mig kommer det bli ganska stor skillnad i försäljning då det skiljer ganska många kvm på en så liten lägenhet. Vh Emma
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köp av bostadsrätt regleras av köplagen (hädanefter KöpL). Att lägenheten inte är lika stor som det har angetts innan avtalets ingående kan utgöra fel i köplagens mening och aktualisera påföljder, exempelvis hävning och prisavdrag. Vad som måste utredas i detta fall är således huruvida bostadsrätten är att anse som felaktig och vilka påföljder Du kan göra gällande.

Eftersom lägenheten är mindre än vad som verkar ha framgått innan Du köpte den är frågan om den avviker den från vad som följer av avtalet och marknadsföringen i fråga (se 17 § första och tredje stycket och 18 § första stycket KöpL). Jag utgår ifrån att det på något sätt innan köpet från säljarens sida framgick att lägenhetens yta var 57,5 kvm och den får därmed anses felaktig. Du har dock angett att det i papper från mäklaren står att köpare på eget bevåg får göra uppmätning innan köpet. Detta kan ses som en uppmaning från säljarens sida att undersöka lägenheten innan köpet, och enligt 20 § KöpL förlorar en köpare rätten att åberopa felet om denne utan godtagbart skäl underlåter att följa säljarens uppmaning att undersöka den ifrågavarande varan. Det är emellertid inte säkert att det som angetts i mäklarens papper ses som en uppmaning att undersöka varan, det skulle likväl kunna vara ett påpekande som varje intressent inför en lägenhetsköp får av mäklaren eller mäklarbyrån i fråga.

Vid en samlad bedömning skulle jag säga att Du tyvärr troligen har förlorat din rätt att åberopa att ytan inte är tillräckligt stor i enlighet med 20 § KöpL, vilket innebär att inga felpåföljder kan göras gällande.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93065)