Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt

Måste man vara skriven på sin hyresrätt om man köper och har en bostadsrätt också?

Jag läste här att man kan inneha bostadsrätt samtidigt som en hyresrätt men kan man ha den (hyresrätten) även om man inte är skriven där?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget reglerat i lag som säger att du inte får inneha en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt så det stämmer.

Folkbokföring

Du ska vara skriven alltså folkbokförd på den adress där du har din huvudsakliga dygnsvila, 7 § första stycket första meningen Folkbokföringslagen. Du ska alltså inte vara skriven på din hyresrätt om det inte är där du huvudsakligen bor.

Kommer du att använda både bostadsrätten och hyresrätten så kan det handla om dubbel bosättning vilket innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation.

Hyreskontrakt

Vidare tolkar jag din fråga som om din hyresvärd har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt då du inte är folkbokförd där.

En hyresrätt kan förverkas alltså att hyresvärden säger upp kontraktet i förtid vilket regleras i 12 kap. 42 § Jordabalken. Att inte vara folkbokförd i hyreslägenheten är inte en av de grunder som står där och därför kan inte hyresvärden säga upp kontraktet på den grunden. Utgör däremot folkbokföringen en del av hyresavtalet och detta är av synnerlig vikt för hyresvärden så kan hyresvärden säga upp avtalet. Det är en domstol eller hyresnämnden som avgör huruvida ett avtalsvillkor är av synnerlig vikt för hyresvärden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning