Folkbokföring och hemvist

2016-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vad innebär "regelbundet tillbringa sin dygnsvila" enligt folkbokföringslagen? Om jag har två olika fastigheter att sova i, hur mycket ska jag sova i den ena för att kunna folkbokföra mig där? Jag tänker dagar per vecka.Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna i Folkbokföringslagen anger att en person ska folkbokföras på den fastigheten och i den kommun där personen är bosatt, se 6 §. Vart man är bosatt avgörs enl. 7-13 §§.

Enligt lagens 7 § framgår att:

”En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila.”

Vidare framgår i samma paragraf också att detta betyder att en person är bosatt på den plats där denne spenderar sin dygnsvila minst en gång i veckan under sin normala livsföring. Detta gäller också då det rör sig om samma omfattning, men med en annan förläggning i tiden. Om en person därför anses vara bosatt på fler än ett ställe så ska personen folkbokföras på den plats där den har sin egentliga hemvist, alltså där personen spenderar mest tid. När man avgör vart en person har sin hemvist så ska samtliga omständigheter ligga till grund för beslutet. Det kan därför vara avgörande vart personen har sin familj och även vart den arbetar. Det kan också vara relevant med vilken form av nyttjanderätt som personen har bostaden, ex. hyresrätt, andrahandskontrakt eller äganderätt. Också vart personen förvarar större delen av sina tillhörigheter kan spela roll. Det är alltså avgörande vad du har för koppling till de olika fastigheter som du sover i.

Personens hemvist avgörs alltså efter vart man regelbundet spenderar mest tid och därmed antalet övernattningar per bostad samt ovan angivna omständigheter som kan hjälpa till att avgöra hemvist. Du kan läsa mer om folkbokföring på skatteverkets hemsida, här.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88107)