FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt10/10/2018

Följer nyttjanderätt med fastigheten och hur länge gäller inskriven jakt- och fiskerätt?

Hej

Jag reagerar på näst sisa stycket på sidan "https://lawline.se/answers/bestammer-min-bror-over-jakt-och-fiskeratten-pa-fastigheten" där det står:

"Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten".

Då är min fråga, blir inte den nya fastighetsägaren per automatik den nye jakt- och fiskerättsägaren, och därmed bestämmer över vilka som ska jaga på marken?

Och nästa fråga, om man registrerar sin jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret, hur länge är det giltigt?

tackar på förhand.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Följer nyttjanderätt med fastigheten?

Inskrivningmedför att en nyttjanderätt eller servitut kungörs för allmänheten genom detta förfarande. I och med att rättigheten är inskriven anses en ny ägare vara medveten om dess existens (denne försätts i ond tro) och rättigheten blir gällande mot denne (rättigheten ges sakrättsligt skydd). En inskrivning innebär alltså att nyttjanderätten eller servitutet medföljer fastigheten vid försäljning av denna.

Vad gäller om uppsägning under hyrestid vid jaktarrende?

Enligt 16 § jaktlagen (JL) gäller vid upplåtelse av jakträtt på viss tid, minst ett år, att avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Även avtal på obestämd tid måste sägas upp. En uppsägning skall vara skriftlig och delges mottagaren eller skall mottagaren skriftligen erkänna uppsägningen (8 kap. 8 § JB).

Är jakträttsupplåtelsen avtalad på obestämd tid, ett år eller kortare tid eller utan avgift gäller inte jaktlagens bestämmelser. Det innebär då att parterna måste avtala om uppsägningstid, eventuell förlängningsrätt m.m. Gör inte parterna det finns alltså inga regler i lagen utan avtalet upphöra normalt när avtalstiden går ut.

Nyttjanderättens giltighet i tid beror sålunda på omständigheterna; vad som avtalats.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”