Följer myndigheter offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Hej!Vi är tre elever som ska skriva gymnasiearbete om offentlighetsprincipen; följer myndigheterna offentlighetsprincipen. Vi har funderat över vilka frågeställningar vi ska ha, har ni tips på vad vi skulle kunna ha som frågeställningar?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Som jag uppfattar det är ni intresserade av att hitta frågeställningar som knyter an till om myndigheter följer offentlighetsprincipen. För att kontrollera om myndigheter gör vad de ska enligt offentlighetsprincipen tänker jag att ni skulle kunna ta utgångspunkt i de specifika krav som tryckfrihetsförordningen (TF) ställer angående att lämna ut allmänna handlingar. Jag går igenom vilka skyldigheter myndigheter har gentemot befolkningen här under och så hoppas jag att ni kan hitta en bra och konkret frågeställning utifrån den informationen.

Utlämnande av allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 1 § TF). Det finns vissa undantag när allmänna handlingar inte får ges ut och det är när handlingarna är skyddade av sekretess (2 kap 2 § TF).

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Den som begär ut en allmän handling ska få ta del av den genast eller så snart som det är möjligt och det ska ske utan avgift. Om delar av en handling är sekretessbelagd ska övriga delar göras tillgängliga i avskrift eller kopia. Om myndigheten inte kan tillhandahålla handlingen på stället utan betydande hinder måste de inte tillhandahålla handlingen. (2 kap. 15 § TF).

Var och en har också rätt att få en kopia av en allmän handling. Den som önskar ska kunna få en avskrift eller kopia av handlingen mot en fastställd avgift. En begäran om att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. (2 kap. 16 § TF).

Lycka till med ert gymnasiearbete!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?