Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?

2020-11-19 i Arrende
FRÅGA
hej min far gick precis bort och han stod som ägare av huset som min mor nu ärver i och med att dom var gifta utan äktenskapsförrord. min far hade ett arrendeavtal med kommunen om bryggplats. följer den fastigheten eller måste mamma skriva nytt avtal med kommunen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad händer med arrendeavtal när fastighet förvärvas som arv?

Arrende regleras normalt i 7 kapitlet Jordabalken (1970:994) (JB). Det kapitlet behandlar däremot enbart förvärv av fastighet som sker genom köp, byte eller gåva. I ert fall handlar det om ett arv. Då gäller det enligt allmänna principer att arrendet utan vidare ska bestå mot den nye ägaren. Det innebär att arrendeavtalet kommer bestå och din mor kommer inte behöva skriva ett nytt avtal med kommunen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (213)
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?
2021-04-20 Förlängs ett bostadsarrende automatiskt om ingen uppsägning sker?

Alla besvarade frågor (92361)