FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående30/01/2014

Följderna för ett avsägande respektive avstående av rätt till arv

Har avsagt min laglott efter min mor. Ärver mina barn den lotten då?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Det finns två sätt för en arvinge att utesluta sin rätt till arv, avsägelse respektive avstående av arv. Du nämner nu att du har avsagt dig din rätt till arv men jag redogör för båda sätten.

Avsägelse av arv innebär att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren har upprättat, där arvingen avsäger sig sin rätt till arv alternativt att arvingen skriftligen hos arvlåtaren klargör att han avsäger sig sin rätt till arv. Om arvingen är en bröstarvinge är avsägelsen endast bindande om arvingen har fått skäligt vederlag för sin avsägelse eller om det framgår att arvet istället ska tillfalla arvingens make eller bröstarvingar. Om förutsättningarna för arvsavsägelse är uppfyllda innebär detta att arvingen blir helt arvslös och det innebär även att arvingens barn inte får ta del av arvet. För att du ska kunna avsäga dig din rätt till arv krävs att ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda. Om de är uppfyllda kommer varken du eller dina barn att ärva, såvida inte annat framgår.  

Ett avstående av arv innebär istället att arvingen låter arvet gå vidare i arvsordningen. I ett sådant fall träder den avstående arvingens bröstarvingar i arvingens ställe. Om du istället har gjort ett avstående av arv kommer därför dina barn att ärva.

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?