FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/07/2013

Följder vid över- resp. undervärdering av egendom vid försäkring

Jag har tecknat en hemförsäkring. Vid kontakt med försäkringsbolaget uppgav jag att värdet på egendomen var 200 000 kr. Jag betalar 500 kr i premie för sin försäkring. Problemet är att jag inte vet vad min egendom är värd. Vilka följder kan jag få om jag har undervärderat respektive övervärderat min egendom?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga,

Av 6 kap. 3 § Försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) – se (https://lagen.nu/2005:104) kan utläsas att ska försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse och understiger försäkringsbeloppet i betydande mån detta värde, kan ersättning från försäkringen sättas ned i förhållande till underförsäkringen. Paragrafen tar sikte på det fallet att försäkringsbeloppet är lägre än det faktiska värdet på det försäkrade intresset och försäkringstagaren har betalat en för låg premie, s.k. underförsäkring. Försäkringsersättningen ska i ett sådant fall sättas ned i proportion till det felaktiga värdet; d.v.s. motsvarar försäkringsbeloppet värdet av det försäkrade intresset med en fjärdedel, sätts ersättningen ned till en fjärdedel.

Vad gäller i fråga om en s.k. överförsäkring - det fall att försäkringsbeloppet överskrider det verkliga försäkringsvärdet - erhåller du endast ersättning för den försäkrade egendomens värde och aldrig mer än det. 

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”