Följder av pantsättning vid försäljning av fastighet

2017-11-07 i Fastighetspant
FRÅGA
HejOm min syster går in med sitt hus som säkerhet för att jag ska ta ett lån och därefter vill sälja sitt hus under belåningstiden, hur påverkar det henne?Någonting negativt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
När det gäller pant i fastighet så blir jordabalkens (JB) regler tillämpliga och paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under länken ovan.

Det absolut bästa om din systers fastighet skulle vara pantsatt och hon vill sälja denna är att betala av lånet, men kan inte detta göras så kan den upplåtna panträtten i fastigheten komma att bestå trots försäljning. Detta följer av 4 kap. 16 § JB.

Vissa rättigheter och skyldigheter åläggs köpare och säljare vid försäljning av fastighet belastad av panträtt, vilka jag kommer att gå in på nedan.

Har köpare någon undersökningsplikt?
Köparen har ingen undersökningsplikt när det kommer till frågan om en fastighet belastas av en panträtt, och vid försäljning skulle det därför vara din systers ansvar att upplysa en köpare om detta.

Köparens rätt att delvis innehålla köpeskilling
Har köpare inte upplysts om att fastigheten är belastad med en panträtt, eller att fastigheten svarar för panträtt av högre belopp än vad köparen förutsatte vid köpet, så har denne rätt att hålla inne på en del av köpeskillingen som motsvarar värdet av vad som kan utgå ur fastigheten på grund utav pantsättningen. Även detta följer av 4 kap. 16 § JB.

Sammanfattning - Panträtten består
Pantbrev som finns vid försäljningen kommer alltså att behålla sin giltighet, men kan påverka vad din syster erhåller från en köpare. Ägarbytet påverkar inte rättigheten, men den nya ägaren får vissa rättigheter mot säljaren (som rätten att hålla inne en del av köpeskillingen).

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (70)
2021-06-30 Vad är en inteckning i fastighet?
2021-04-14 Pantsätta samägd egendom
2021-01-31 Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?
2020-12-14 Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?

Alla besvarade frågor (95785)