Flytta till Portugal och slippa skatt på pensionen?

FRÅGA
Hej,Jag planera att skriva mig i Portugal för att ta ut min tjänstepension skattefritt under 5 år.Jag är frånskild med ed son på 16 år som ska bor kvar i Sverige hos sin mamma, vi har delad vårdnad idag.Måste jag gå med på att skriva över vårdnaden helt på mamman för att det ska anses som att jag har "kapat banden" helt med Sverige som det beskrivs på många ställen?
SVAR

Hej och tack för att du stället din fråga till Lawline!

Allmänt:
Skatter på inkomster regleras i inkomstskattelagen, förkortas IL. I Sverige finns två olika typer av skattskyldighet. Obegränsat skattskyldig som betalar skatt för alla inkomster i Sverige, samt begränsat skattskyldig som bara betalar vissa typer av skatter. Du vill alltså vara begränsat skattskyldig under din vistelse i Portugal.

Din situation:
För närvarande är du obegränsat skattskyldig. Alla svenskar är det som inte bott utomlands en längre period. För att istället kunna bli begränsat skattskyldig krävs att du inte är bosatt i Sverige, inte stadigvarande vistas i Sverige, eller har väsentlig anknytning hit efter din flytt.
Det räcker alltså inte bara att man flyttar. Men det verkar du ha viss koll på förstår jag.

Det är främst det sista. "väsentlig anknytning till Sverige" som blir problematiskt för dig när du väl flyttat. För att avgöra om du har en sådan anknytning eller inte till Sverige finns det en lista i IL 3:7. Som du ser i paragrafens andra stycke så har dessutom du bevisbörda mot skatteverket under de första fem åren att du faktiskt inte har väsentlig anknytning till Sverige. Det kan vara svårt och lyckas du inte med det får du ändå betala full skatt för din pension till Sverige...

Jag skulle tro att en fd fru och ett barn faktiskt inte omöjliggör att du kan visa för skatteverket att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Du kanske inte alls har så bra kontakt med dem? Kom bara ihåg att det är du som ska bevisa det för skatteverket, skatteverket behöver inte göra några egna efterforskningar för att bevisa något...

Viktigt att veta:
När du skriver "skattefritt" känner jag tyvärr att jag måste ge dig lite tråkig information.
Du kan inte få ut din pension skattefritt i Portugal eftersom den betalas av den svenska staten även om du är begränsat skatteskyldig. Du kommer nämligen att betala skatt enligt Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, (förkortas SINK). Skattesatsen här är lägre än vanlig inkomstskatt, men den är ändå 20 %.
I SINK 5 § kan du se vilka typer av inkomster som omfattas även om du "kapat banden" helt med Sverige. Som du ser omfattas ett flertal pensioner. Antagligen även din tyvärr.
Skatteverket har bland annat givit ut denna korta information om ämnet. Länk

Mitt råd:
Visserligen handlar det enbart om att juridiskt klippa banden med familjen, men det kan ju självklart få sociala verkningar också samtidigt som den skattevinst du gör kanske inte blir så stor som du tänkt dig.
Du bör därför fundera både en och två gånger innan du avsäger dig vårdnaden om din son för att spara in lite skatt. SINK-lagen är nämligen gjord just för att försvåra det som du vill göra.

Behöver du vidare hjälp med skattefrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Om du ändå vill till Portugal så önskar jag dig lycka till, det är ett trevligt land!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll