Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande

Modern är engelsk medborgare, fadern är svensk medborgare. Barnet är född i Sverige och har svenskt personnummer. De har gemensam vårdnad. Får modern ta barnet och flytta hem till England utan faderns medgivande?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När föräldrar har gemensam vårdnad har de båda ett ansvar för barnets förhållanden, se 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad får alltså en förälder inte ta beslut som rör barnets förhållanden på egen hand utan den andra förälderns medgivande, föräldrar ska alltså fatta större beslut tillsammans (6 kap. 13 § FB).

När det gäller att flytta till ett annat land med ett barn kan modern då också göra sig skyldig till egenmäktighet med barn, vilket är ett brott som regleras i 7 kap. 4 § Brottsbalken. Om barnet är under 15 år och någon obehörigen skiljer det från någon som har vårdnaden om barnet är det egenmäktighet med barn. Det gäller också när den som gemensamt med annan har vårdnaden om barnet och som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet. Beaktansvärda skäl kan vara t.ex. när barnet behöver skyddas mot den andra vårdnadshavaren.

Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år, eller om brottet är grovt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo