Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande

FRÅGA
Modern är engelsk medborgare, fadern är svensk medborgare. Barnet är född i Sverige och har svenskt personnummer. De har gemensam vårdnad. Får modern ta barnet och flytta hem till England utan faderns medgivande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När föräldrar har gemensam vårdnad har de båda ett ansvar för barnets förhållanden, se 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad får alltså en förälder inte ta beslut som rör barnets förhållanden på egen hand utan den andra förälderns medgivande, föräldrar ska alltså fatta större beslut tillsammans (6 kap. 13 § FB).

När det gäller att flytta till ett annat land med ett barn kan modern då också göra sig skyldig till egenmäktighet med barn, vilket är ett brott som regleras i 7 kap. 4 § Brottsbalken. Om barnet är under 15 år och någon obehörigen skiljer det från någon som har vårdnaden om barnet är det egenmäktighet med barn. Det gäller också när den som gemensamt med annan har vårdnaden om barnet och som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet. Beaktansvärda skäl kan vara t.ex. när barnet behöver skyddas mot den andra vårdnadshavaren.

Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år, eller om brottet är grovt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (35)
2021-06-06 Mitt ex har flyttat med våra barn till Spanien - Vad gäller?
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

Alla besvarade frågor (95873)