Flera upprättade testamenten som inskränker en bröstarvinges laglott, vad gäller?

Min far har skrivit ett äktenskapsord 1975

Som enligt advokaten som gjort bouppteckning

Halverar min laglott. 1988 skrivs ett nytt äktenskapsförord med ändring av tidigare äktenskapsord, detta skall då halvera den redan halverade laglotten från det tidigare äktenskapsförordet. 2009 skrivs ett testamente där fadern skriver att vi som särkullbarn skall erhålla vår laglott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar oss på Lawline

Eftersom det inte riktigt framgår en fråga så utgår jag ifrån att du inte riktigt vet vad som gäller kring dessa olika testamenten som undertecknats av din far och behöver lite råd kring detta.

När det gäller testamenten kan en person skriva nya testamenten så ofta denne önskar, då det alltid är det senast skrivna med nyast datum som anses giltigt. Ett nytt upprättat testamente ogiltigförklarar ett gammalt, så länge det är korrekt upprättat enligt gällande rätt, vilket jag antar att den nämnda advokaten bistått med att ordna. Testamentet från 2009 blir därmed det testamente som ska gälla, om det inte dyker upp ytterligare ett efter detta.

Ett testamente som inskränker en bröstarvinges laglott blir problematiskt eftersom en bröstarvinge som inte får ut sin laglott som denne har rätt till kan göra invändning mot testamentet och påkalla jämkning. En förälder kan därmed inte testamentera bort ett särkullbarns rätt till sin laglott. Det finns därmed heller ingen mening med att garantera ett särkullbarn dennes rätt till laglott genom testamente, då detta redan är skyddat i Ärvdabalken 7 kap. Som bröstarvinge är du garanterad din laglott oavsett testamenten.

Har du andra funderingar gällande arv och testamenten, eller andra juridiska frågor så är du hjärtligt välkommen tillbaka med dina frågor till oss


Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”