FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott24/05/2018

Fler konsekvenser än spärrat körkort?

Min son körde 145 km/h på 70 väg och åkte (tack och lov) dit. Han hade dessutom för många passagerare i bilen. Polisen tog körkortet direkt och böter på drygt 4200 kr.

Kan det bli några andra rättsliga åtgärder för detta förutom spärrat körkort? Han har dessutom bara haft körkortet 1 år (han blir 19 nu) så det var ju under prövotiden så det blir naturligtvis till att ta om körkortet. Men alltså förutom detta.

Orolig mamma

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att köra för fort kan ge upphov till brottet vårdslöshet i trafik (se 1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Det straffbara området är förbehållet främst sådana fall där trafikanten har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Exempelvis så har Högsta domstolen dömt till vårdslöshet i trafik om bilisten har kört på någon (se ex NJA 1996 s. 590) eller där en bilist kört in i vägkorsning utan att kontrollera trafiksignalerna (se ex NJA 1996 s. 764).

Fall där personer blivit friade från brottet vårdslöshet i trafik är exempelvis där en bilförare kört på en fotgängare vid ett övergångsställe, då hon bländats av solen, men vidtagit åtgärder för att minimera risken för en olycka (se NJA 2007 s. 3.). Högsta domstolen har även behandlat gränsdragningen mellan en hastighetsöverträdelse och vårdslöshet i trafik (NJA 2001 s. 286) - där bilisten körde i 189 km/h på en 110-väg. Vad domstolen sa i det fallet var att det krävs att personen har "i väsentlig mån brustit i den omsorg och aktsamhet som krävs till förekommande av trafikolycka. Vissa typiska beteenden kan urskiljas som rent allmänt bör leda till ansvar. Allvarliga hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer kan vara ett sådant beteende, men det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande". I detta fallet var det en person som körde på en motorväg, bilen var i gott skick, det var låg trafikintensitet, vägbanan var torr och han passerade inga andra bilar. Domstolen gjorde därför bedömningen att "även om det är synnerligen olämpligt att överskrida gällande hastighetsbegränsningar i så betydande grad som X har gjort" har körningen inte medfört risk för skada. Därför bedömdes det inte som vårdslöshet i trafik. Personen dömdes istället för förseelse mot trafikkungörelsen (nuvarande trafikförordningen - se bland annat 14 kap. 3 §).

Det är svårt för mig att ge ett klart svar på din fråga, då jag inte har tillgång till de enskilda omständigheterna. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo