Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Hej

Jag och min hustru gjorde bodelning inom äktenskapet 2001.

Samtidigt avtalade vi om Äktenskapsförord.

Fråga:

Finns dessa registrerade någonstans? och om så är kan vi gemensamt ta bort dessa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man upprättar ett äktenskapsförord är det viktigt att beakta formkraven, det vill säga kraven för att avtalet ska vara bindande. Avseende äktenskapsförord finns kraven stipulerade i 7 kap. 3 § ÄktB, var det framgår att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registreras hos Skatteverket. Om ni beaktat formkraven vid upprättandet av äktenskapsförordet finns detta således registrerat hos Skatteverket.

Om ni vill ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord, där ni anger vad som numera gäller, och ansöka om att få det registrerat hos Skatteverket. På detta sätt upphävs det tidigare äktenskapsförordet.

Om ni vill avregistrera och därmed återkalla ett registrerat äktenskapsförord krävs att ni båda är överens om skriver under ett nytt äktenskapsförord, var ni anger att det tidigare inte längre ska gälla, och skickar in detta till Skatteverket. Rättsverkan av detta blir då att all egendom övergår i giftorättsgods.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Michella Lina SaidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”