Finns turordning vid tillsättandet av en bättre tjänst?

FRÅGA
Hej! Jag är arbetsledare på ett städföretag och nu undrar jag om en som blev anställd efter mig, också som arbetsledare, har rätt att få en annan bättre tjänst utan att den varit ute så alla har kunnat söka den? Finns det ingen turordning som gäller eller får min chef favorisera vissa? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Turordning för befordringar

Vad det låter som att du frågar om är ifall det finns turordning för befordringar till bättre tjänster. Någon sådan turordning finns inte, utan chefen har som huvudregel rätt att fritt välja vem han/hon vill vill anställa. Utgångspunkten är alltså att din chef kan välja fritt mellan dig, din kollega eller någon helt annan när han/hon tillsätter tjänsten .

Undantag från att chefens rätt att fritt

De finns vissa undantag från din chefs rätt att fritt välja vem han ska välja:

1.Diskrimineringsförbud

Om din chefs "favorisering" egentligen är diskriminering, så är inte det tillåtet (diskrimineringslag (DiskrL) 2 kap 1§ första stycket). Diskrimineringen ska ha skett på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som finns medtagna i diskrimineringslagen. De diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (DiskrL 1 kap 1§). Eftersom att du inte skriver något som tyder på att det skulle röra sig om diskriminering, utgår jag ifrån att det inte är fallet.

Även om det eventuellt skulle kunna röra sig om diskriminering, kan det vara svårt att bevisa. Du måste i så fall visa omständigheter som kan ge anledning att anta att du blivit diskriminerad (DiskrL 6 kap 3§).

2.Företrädesrätt vid återanställning:

Om någon har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist på företaget så har de fram till 9 månader efter anställningens slut rätt till återanställning (lag om anställningsskydd (LAS) 25§ första och andra stycket). Om det hade rört sig om en återanställning, så hade det funnits en turordning. Det kanske är denna turordningen du tänker på. Ni verkar vara två anställda som konkurrerar om en befordran, och det ser inte ut att vara någon uppsägning och återanställning här. Det ser alltså inte ut att vara aktuellt i det här fallet.Måste tjänsten varit "ute" så alla kan söka den?

I ett städföretag, som är inom den privata sektorn, så finns inga krav att den har annonserats om eller på annat sätt "varit ute" så alla kan söka den. Sådana krav finns bara inom offentlig sektor, framför allt för statlig anställning.

Sammanfattning och råd

-Din chef har som utgångspunkt rätt att befordra vem av er som han/hon tycker passar

-Chefen har inte rätt att diskriminera eller frångå turordningsregler vid återanställning. Men eftersom att det inte verkar röra sig om någon diskriminering eller annat regelbrott här, så har han antagligen rätt att anställa din kollega framför dig

-Tjänsten måste inte heller annonseras ut eller på något annat sätt "vara ute" så alla kan söka den, eftersom att arbetsgivaren är ett företag i privat sektor

-Känner du att du behöver mer kvalificerad juridisk rådgivning, så kan du boka tid med en jurist här på Lawline genom vår hemsida

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (591)
2019-09-22 Fråga om bristande arbetsmiljö
2019-08-31 Arbetsgivares skyldighet att anmäla trakasserier på jobbet
2019-08-31 Möte utanför arbetstid och rätt till lön
2019-08-31 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla utrustning

Alla besvarade frågor (73003)