Finns möjligheter att ändra mig efter att jag sålt en tavla?

2017-08-30 i Köplagen
FRÅGA
Om jag säljer en tavla på blocket och köparen betalar tavlan men inte har hämtat den kan man då ängra sig och betala tillbaka pengarna o häva försäljningen även om köparen inte vill det utan fortfarande vill köpa? Eller sker den juridiska övergången i och med att han betalat pengarna? Inga avtal finns skrivna.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

När avtalet om köpet har ingåtts mellan dig och köparen är det bindande mellan er, och får inte frånträdas hur som helst. Ett sådant avtal måste inte ha formen av ett kontrakt, utan till exempel en sms-konversion är fullt duglig. Likaså ett muntligt avtal, även om det nu i så fall är måste kunna bevisas för att hålla.

I och med att köparen har köpt och betalat tavlan har äganderätten övergått till henne, och du kan inte utan vidare sälja tavlan hur som helst. Säljaren kan däremot välja att inte fullgöra köpet och säga att du får behålla pengarna om hon skulle vilja det. Problemet är om hon vill ha tillbaka pengar. Om vi utgår från ett det kan bevisas att ni har ett avtal är både du och köparen skyldiga att medverka till att köpet blir fullgjort. Enligt 51 § Köplagen får du som säljare häva köpet om köparen inte medverkar till köpet. Det kan till exempel bestå i att hon vägrar komma och hämta den hos dig, trots att ni kommit överens om det.

Däremot får du inte utan anledning ändra dig när ni har ingått avtalet. Du kan försöka ingå ett nytt avtal med säljaren som mynnar ut i att du får behålla tavlan men ger henne någonting annat, men rättsligt sett är du inte längre ägare till tavlan då du har sålt den, och får heller inte häva köpet utan godtagbar anledning.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1383)
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?
2021-07-24 Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

Alla besvarade frågor (94254)