Finns inget anställningsförhållande när en tidsbegränsad anställning löper ut?

2017-06-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har börjat jobba inom detaljhandel och företaget har som så att man skriver på anställningsavtal vid varje jobbtillfälle eller vecka. Jag ska jobba vid behov under sommaren. Betyder det att när avtalet löper ut efter de angivna dagarna så är jag inte längre anställd hos dem överhuvudtaget?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller ett anställningsavtal tills vidare, dvs. till dess att antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen (4 § lagen om anställningsskydd). Det går dock att avtala om en tidsbegränsad anställning. I så fall krävs ingen uppsägning, utan anställningsförhållandet upphör när den avtalade tiden har löpt ut.

Min uppfattning av din situation är att det rör sig om flera tidsbegränsade anställningar som gäller för varje jobbtillfälle. Resultatet av detta är att anställningen inleds när du börjar arbeta och avslutas när du är färdig för dagen (eller veckan). Du är alltså inte längre anställd när avtalet löper ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?