Finns det regler som reglerar bostadsarrendets boendestandard ?

2018-10-31 i Arrende
FRÅGA
Hej!Jag undrar vilka regler om boendestandard som aktualiseras då en bostadsarrendator hyr ut bostaden. Är det 12:18 a JB man utgår ifrån?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis sägas att det är viktigt att särskilja på reglerna för hyra och reglerna för arrende i och med att dessa inte avser samma upplåtelseform. Reglerna i 12 kap jordabalken reglerar hyra. Allmänna regler om bostadsarrende hittar du i 8 och 10 kap jordabalken.

Hyra

12 kap 9 § jordabalken och 12 kap 18 a § jordabalken reglerar boendestandarden vad gäller hyra dvs. där hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning.

Bostadsarrende

Vad gäller bostadsarrende så finns det ingen lagregel som säger något om i vilket skick bostadsarrendet ska vara vid tillträdet. Utgångspunkten är att ett bostadsarrende upplåts i befintligt skick om inte parterna har avtalat något annat. Med befintlig skick menas att bostadsarrendet arrenderas i det skick det befinner sig i just då, vilket betyder att man får räkna med att bostadsarrendet inte är felfri vid tillträdet. I och med att det inte finns en "lägst godtagbar standard" är det därför viktigt att undersöka bostadsarrendet innan tillträdet.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (157)
2019-04-18 Bör bostadsrättsföreningen säga upp hyresavtal för p-plats som inte nyttjas?
2019-04-09 Faktura för hyra av p-plats utan avtal till grund
2019-03-31 Vem betalar anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp vid arrende?
2019-02-25 Hur hög avgift får man ta ut vid ett arrende?

Alla besvarade frågor (67936)