Finns det regler för hur långt från hemorten en omplacering får ske?

Rehabklinik stängs ned av " landstinget ". Personalen erbjuds omplacering inom regionen.

Finns regler för hur långt från hemorten omplacering får ske ? Restid varierar mellan 1,5 till

3 tim.

Anställningstid mindre än halvtid är det timanställning ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Finns det regler för hur långt från hemorten en omplacering får ske?
Det korta svaret på din fråga är nej. Den geografiska arbetsskyldigheten för arbetstagare finns inte direkt reglerad i lag. Däremot är det ibland reglerat i antingen kollektivavtal eller i anställningsavtal. Eftersom jag saknar information om hur din situation ser ut, dvs. om din arbetsplats är bunden av kollektivavtal och hur ditt anställningsavtal ser ut kan jag inte gå in närmare på det, men det är något du bör kolla upp.

Utöver det så är utgångspunkten att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. I praxis finns det starkt stöd för den skyldighet som en arbetstagare har att acceptera både en tillfällig och permanent omplacering på en annan arbetsplats inom samma ort eller på ort som ligger helt nära. Däremot ska en arbetstagare inte vara tvungen att acceptera längre förflyttningar än så. Sammanfattningsvis kan sägas att avseende just restid så måste du som arbetstagare i princip godta en omplacering som är inom ett bekvämt pendlingsavstånd. Hur långt ett bekvämt pendlingsavstånd är finns det inget klart svar på, det kan bero på en mängd olika saker. Generellt betyder det att en arbetstagare ska ha möjlighet att dagspendla till den nya arbetsplatsen.

Innebär en anställningstid som är mindre än halvtid att det är en timanställning?
En timanställning är en term för hur man reglerat anställningsförhållandet, t.ex. att man får lön per timme. En timanställning är ingen lagreglerad anställningsform, utan de olika anställningsformerna som finns är antingen en tillsvidareanställning (4 § lagen om anställningsskydd) eller en tidsbegränsad anställning som t.ex. allmän visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat (5 § lagen om anställningsskydd) eller provanställning (6 § lagen om anställningsskydd).

En tillsvidareanställning innebär inte att du arbetar 100 %, utan det är som jag sa ovan en anställningsform. Du kan lika väl ha en tillsvidareanställning även fast du jobbar mindre än deltid, på samma sätt som att en person som jobbar 100 % kan ha en tidsbegränsad anställning.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo