Finns det regler för hur långt från hemorten en omplacering får ske?

2020-12-16 i Anställningsformer
FRÅGA
Rehabklinik stängs ned av " landstinget ". Personalen erbjuds omplacering inom regionen.Finns regler för hur långt från hemorten omplacering får ske ? Restid varierar mellan 1,5 till3 tim.Anställningstid mindre än halvtid är det timanställning ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Finns det regler för hur långt från hemorten en omplacering får ske?
Det korta svaret på din fråga är nej. Den geografiska arbetsskyldigheten för arbetstagare finns inte direkt reglerad i lag. Däremot är det ibland reglerat i antingen kollektivavtal eller i anställningsavtal. Eftersom jag saknar information om hur din situation ser ut, dvs. om din arbetsplats är bunden av kollektivavtal och hur ditt anställningsavtal ser ut kan jag inte gå in närmare på det, men det är något du bör kolla upp.

Utöver det så är utgångspunkten att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. I praxis finns det starkt stöd för den skyldighet som en arbetstagare har att acceptera både en tillfällig och permanent omplacering på en annan arbetsplats inom samma ort eller på ort som ligger helt nära. Däremot ska en arbetstagare inte vara tvungen att acceptera längre förflyttningar än så. Sammanfattningsvis kan sägas att avseende just restid så måste du som arbetstagare i princip godta en omplacering som är inom ett bekvämt pendlingsavstånd. Hur långt ett bekvämt pendlingsavstånd är finns det inget klart svar på, det kan bero på en mängd olika saker. Generellt betyder det att en arbetstagare ska ha möjlighet att dagspendla till den nya arbetsplatsen.

Innebär en anställningstid som är mindre än halvtid att det är en timanställning?
En timanställning är en term för hur man reglerat anställningsförhållandet, t.ex. att man får lön per timme. En timanställning är ingen lagreglerad anställningsform, utan de olika anställningsformerna som finns är antingen en tillsvidareanställning (4 § lagen om anställningsskydd) eller en tidsbegränsad anställning som t.ex. allmän visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat (5 § lagen om anställningsskydd) eller provanställning (6 § lagen om anställningsskydd).

En tillsvidareanställning innebär inte att du arbetar 100 %, utan det är som jag sa ovan en anställningsform. Du kan lika väl ha en tillsvidareanställning även fast du jobbar mindre än deltid, på samma sätt som att en person som jobbar 100 % kan ha en tidsbegränsad anställning.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91196)