Finns det preskriptionstid för byggnad som går in på annans mark?

2021-05-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Drygt en meter av min altan går ut över samfällighetens mark. Altanenbyggdes för 12 år sen utan att någon har kommenterat det unde ralal dessa år. Nu vill dock samfällligheten att jag kapar av altanen och återställer samfällighetens mark. Så min fråga är, finns det någon perskriptionstid för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar det utifrån det du skrivit har du för 12 år sedan byggt en altan. Ungefär en meter av altanen går ut över annans mark (samfällighets mark). Samfälligheten kräver nu att du kapar av altanen och återställer dess mark. Du undrar om det finns någon preskriptionstid för det som skett.

Någon preskriptionstid som ger dig en rätt att ha kvar altanen trots att du byggt in på annans mark finns tyvärr inte. Däremot finns det reglering i jordabalken som kan vara aktuell i ditt fall och eventuellt göra att du inte behöver kapa din altan. I 3 kap. 12 § jordabalken framkommer en rätt för den som har uppfört byggnad eller annan anläggning, på så sätt att den skjuter in på angränsande mark, att få ha kvar byggnaden till dess att den avlägsnas eller blir obrukbar. Det blir en form av legalt tvångsservitut. Rätten gäller dock endast den som uppfört byggnaden över en gräns av misstag (den får inte vara uppförd på annans mark med avsikt eller av grov vårdslöshet), och endast i de fall där borttagande av byggnaden skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för dig som ägare. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen har bestämmelsen sin huvudsakliga betydelse för byggnader från en tid när möjligheterna att entydigt bestämma gränsers rätta läge var mindre än nu.

Avgörande för om du kan behöva kapa altanen blir till att börja med om bygget ut över samfällighetens mark skedde med avsikt eller av grov vårdslöshet. Om det kan konstateras att bygget skedde av misstag, för att det var oklart exakt var gränsen gick, är det möjligt att du inte behöver kapa altanen. Det blir då beroende av om det skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för dig. Huruvida det utgör en betydande kostnad eller olägenhet för dig är något som är öppet för argumentation. Dock kan det tänkas att det inte är lika värdeförstörande att kapa av en altan som att behöva riva ett hus som går in på annans mark. För det fall att du har rätt att ha kvar altanen är du däremot skyldig att ersätta samfälligheten för nyttjandet av marken.

Om ni inte kan komma överens och du inte vill kapa altanen kan du vända dig till en jurist som kan föra din talan, som ombud för dig. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig för ändamålet. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93136)