​Finns det preskription på att ett gåvobrev pekar ut egendom som enskild?

2020-09-20 i Gåva
FRÅGA
Hej igen!Jag var nog inte tillräckligt tydlig. Jag och min halvbror fick huset som en gåva. Stod också i gåvobrevet att gåvan skall vara för mottagarna enskild egendom och skall ej ingå i gemensam egendom.Finns ingen preskriptionstid i ett sådant här fall?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det preskription på att ett gåvobrev pekar ut egendom som enskild?

Jag kan börja med att tillägga att jag inte ser din ursprungliga fråga utan kommer därför endast besvara din följdfråga som du ställt. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det finns preskription på att ett gåvobrev säger att egendomen ska vara enskild. Om du mottagit en gåva där ett gåvobrev utfärdats som pekar ut gåvan som enskild egendom. Det föreligger ingen preskriptionstid på enskild egendom. Syftet med det är att viljan hos en givare ska respekteras. Har tredje man ställt upp villkor om att egendomen ska vara enskild, och inte förenat det med ett villkor som stadgar att egendomen får göras till giftorättsgods, så respekteras denna vilja.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91415)