FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/06/2022

Finns det några rättsfall som berör skador som uppkommer på fartyg då de befinner sig på ett skeppsvarv?

Söker rättsfall som handlar om skeppsvarvs ansvar för skador på fartyg

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns rättsfall som berör skeppsvarvs (skadestånds-) ansvar för skador på fartyg.

Det är inte helt enkelt att hitta rättsfall som berör det aktuella ämnet. NJA 1989 s. 191 berör dock skadeståndsansvar för skador som uppkommit på en mindre båt, under vinterförvar på ett varv, efter det att den omhändertagits av staten. Jag vet inte i vilken utsträckning det aktuella rättsfallet är relevant i just din situation (det handlar ju, trots allt, främst om statens ansvar för båten under den tillfälliga förvaringen på varvet, vilket bedöms utgöra myndighetsutövning, men därutöver även, i viss utsträckning, om det presumtionsansvar som vanligtvis gäller för en depositarie som har omhändertagit annans egendom - presumtionsansvaret innebär här att depositarien ansvarar för skador som uppkommer på egendomen medan den är i dennes besittning, förutsatt att det inte kan visas att dessa uppkommit utan depositariens vållande) men det är, dessvärre, det enda (HD-) rättsfallet som jag kan hitta som berör skadeståndsansvar för skador på båtar som orsakats under förvar på skeppsvarv. 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare